Thomas Gyldal Petersen i Altinget - Drop de rigide regler og lad kommunerne styrke mobiliteten

27. okt 2016

Thomas Gyldal Petersen, Borgmester i Herlev og bestyrelsesformand for Movia, kommer i dag med en opfordring i Altinget.

Thomas Gyldal Petersen har i dag et debatindlæg i Altinget, der sætter spot på det nuværende stramme regelsæt, som sætter grænser for indførslen af højklasset busmateriel.

Højklasset busmateriel indgår som en del af BRT-konceptet. Og BRT giver bedre miljø, kortere rejsetid, mere komfort og større sammenhæng mellem byudvikling og transport.

Læs hele debatindlægget på Altinget.

 

 


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.