Ubrugte klippekort for 867.087 kr. til Børnehjælpsdagen

14. jan 2016

Tusindvis af passagerer har valgt at donere ubrugte klippekort til bus, tog og metro i hovedstadsområdet til Børnehjælpsdagen. Derfor kunne Movias centerchef, Søren Eng-lund, i dag overrække en check på 867.087 kr. til Børnehjælpsdagens arbejde med ud-satte børn og unge.

I forbindelse med udfasningen af klippekort i hovedstaden 30. juni sidste år gav DSB, Metroselskabet og Movia passagerne valget mellem at få pengene retur for ubrugte klippekort eller frem til 15. november 2015 i stedet at donere værdien af de ubrugte klip til Børnehjælpsdagen.

Siden har passagererne indleveret ubrugte klippekort for i alt 867.087 kr., som går ubeskåret til den danske hjælpeorganisation.

”Børnehjælpsdagens arbejde gør en rigtig stor forskel for anbragte børn og unge. Vi er derfor glade for, at så mange af vores kunder har valgt at støtte op om Børnehjælpsdagens arbejde ved at donere deres klippekort. Der skal lyde en stor tak til vores kunder for deres bidrag til arbejdet med anbragte børn og unge”, siger centerchef i Movia, Søren Englund, der i dag overrakte donationen til Børnehjælpsdagen på vegne af de tre trafikselskaber.

Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl, er begejstret for donationen, der giver ekstra penge til gavn for anbragte børn og unge i plejefamilier og på børnehjem over hele landet.

”Vi er rørte over den store respons fra danskerne og dybt taknemmelige for, at Movia, DSB og Metro har givet os denne donationsmulighed. De 867.087 kr. er fantastisk mange penge for Børnehjælpsdagen. Og beløbet vil dermed kunne sikre et væld af arrangementer og aktiviteter for de anbragte børn, som ofte har haft en svær opvækst. Målet med vores arbejde er at styrke de unge mennesker – gøre dem mere parate og robuste til voksenlivet. Dét tjener det enkelte barn, men også vores samfund som helhed”, siger direktør i Børnehjælpsdagen Ina Thorndahl.

Aktuelt er der ca. 11.000 børn og unge fra 0-17 år anbragt uden for hjemmet i Danmark.

Klippekortet til bus, tog og metro i hovedstaden blev udfaset 30. juni 2015.

Yderlige info

Movia Kommunikation og presse: Tlf.: 36 13 20 10

DSB Kommunikation: Tlf.: 24 68 00 00

Metroselskabets kommunikationsafdeling: Tlf.: 72 42 49 01

Børnehjælpsdagens presseafdeling: Tlf.: 35 30 93 10 og www.bhd.dk


Movia er Danmarks største trafikselskab med godt 220 mio. passagerer på vores knap 450 buslinjer og 10 lokalbanestrækninger fordelt på hele Sjælland, og er ejet af de 45 kommuner og to regioner i Østdanmark. Vi rådgiver om trafikløsninger og planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner, som skal understøtte kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Vi bistår således kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive trafik fremstår som en attraktiv og miljøvenlig del af den service, som kommuner og regioner tilbyder borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleret af lov om trafikselskaber.