Spring menu over

Intelligent prioritering med grøn bølge til Movias busser

04-09-2023
 
Nyhed
4. september 2023
 

Når vejene sander mere og mere til i biler og lastbiler, får busserne også sværere ved at komme frem. Derfor har Movia i samarbejde med andre partnere i projektet "Grøn Bølge for Busser" udviklet, testet og demonstreret forskellige intelligente busprioriteringsløsninger, der optimerer og koordinerer trafiksignaler - så de forsinkede busser glider nemmere gennem trafikken.

 
2021_11_16_Movia_Flag_bus_5C_Nørrebrogade.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Der er behov for at finde på bæredygtige og innovative løsninger på de trafikale udfordringer, så den kollektive transport bliver mere attraktiv og effektiv. Én af løsninger er busprioritering. I dag kan busser i flere lyskryds forlænge det grønne signal - efter først-til-mølle-princippet. Med intelligent prioritering vægtes buslinjer indbyrdes, og efter om de er for tidligt/forsinket ift. køreplanen.


I en forsøgsperiode har Movia og andre samarbejdspartnere afprøvet intelligent busprioritering på en delstrækning på Nørrebrogade i København, ved et større kryds i Ballerup og ved DOLL i Albertslund kommune. Og nogle af projekterne har givet positive resultater.


Evalueringsrapporten viser, at med den intelligente form for busprioritering kan busser, der er forsinkede i forhold til køreplanen, anmode om at blive prioriteret i et signalanlæg. Busser med en højere prioritetsscore vil blive prioriteret højere end busser med en lavere prioritetsscore, også selvom deres anmodning kommer senere.

 

Med grøn bølge kommer busserne bedre frem

På Nørrebrogade i København har projektet eksempelvis haft fokus på at optimere det eksisterende busprioriteringssystem. Resultaterne viser, at den intelligente busprioritering virker i København på teststrækningen i forhold til den traditionelle busprioritering, som er baseret på et først-til-mølle-princip.


For de højest prioriterede buslinjer som 5C, 350S og 1A viser resultaterne, at busserne kommer bedre frem i forhold til den samlede rejsetid og pålidelighed. Selvom der i forvejen er basis-busprioritering her, viser målingerne, at den intelligente busprioritering virker på den korte vejstrækning med i alt otte signalanlæg. Hvis det skaleres op til de cirka 170 signalanlæg i København, hvor der i dag er en basis-busprioritering, vil gevinsterne sandsynligvis være større.


"I Movia arbejder vi hele tiden for at gøre den kollektive transport til det nemme valg. Derfor skal det også være attraktivt at vælge f.eks. bussen frem for bilen. Det bliver det, når vi med intelligent prioritering i lyskryds kan sikre, at busserne kommer nemmere frem. Så slipper vores passagerer for at sidde i de køer, som bilerne må holde og vente i. Samtidig øger vi også pålideligheden, så man som passager kan stole på, at bussen kommer til tiden. Vi glæder os til at udbrede de positive resultater fra projektet og give grøn bølge til endnu flere busser i den nære fremtid," siger Movias direktør for Kunder og Kommunikation, Marlene Holmgaard Fris.


Arbejdet med den intelligente busprioritering bunder i et ønske om at gøre den kollektive trafik endnu mere attraktiv og effektiv, så flere vælger den fremfor bilen og dermed reducerer trængsel og CO2-udledning. På sigt vil en prioritering også kunne ske i forhold til, hvor mange passagerer der er ombord på bussen.

Fakta

Grøn Bølge-projektet er gennemført i tre cases i Københavns Kommune, Ballerup Kommune og i DOLL ITS Living Lab i Albertslund Kommune. I 2022 har projektgruppen udarbejdet en evaluering af de to cases i hhv. København og Ballerup Kommune - den kan man læse nærmere om her: Gate 21 - Grøn bølge for bussen


Partnere i projektet har været Københavns Kommune, Ballerup Kommune, Movia, Gate 21 og We Build Denmark. Hovedleverandører er Technolution, og underleverandør er Intelligo. Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og projektpartnere.

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.