Spring menu over

Ny guide kan gøre turen til og fra arbejde grønnere

27-03-2023
 

Movia har udviklet en guide, hvor de sjællandske kommuner hurtigt og nemt kan danne sig et indtryk af CO2-udledningen i forbindelse med borgernes pendling til og fra arbejde i hele kommunen. Guiden går under navnet Bæredygtig Pendling og er udstyret med et bredt udsnit af værktøjer og cases, der sammen kan guide kommuner og virksomheder hen mod en grønnere mobilitet.

 
2021_06_21_Movia_Mobilitet_Ballerup_ventende_ved_busstoppested.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

I Movia har der længe været fokus på den grønne omstilling, og en stor del af arbejdet kredser om at udvikle nutidige og langsigtede mobilitetsløsninger. Nyeste skud på stammen er guiden Bæredygtig Pendling, hvis formål er at guide de sjællandske kommuners og virksomheders ansatte til at rejse mere grønt. Guiden giver blandt andet mulighed for at måle pendlernes CO2-aftryk og viser, hvor grøn transporten til og fra arbejdspladsen er.


"Vi kan se, at kommunerne på Sjælland gerne vil prioritere bæredygtighed, når det gælder mobilitet. Derfor er vi glade for, at vi i Movia kan understøtte den udvikling med guiden Bæredygtig Pendling. I guiden kan den enkelte kommune i Movias område blandt andet se sit årlige CO2-aftryk pr. medarbejder for virksomheder i kommunen og de grønne gevinster, hvis pendleradfærden bliver mere grøn," siger plandirektør i Movia, Per Gellert.


CO2-gevinster ved ændret pendleradfærd
Bæredygtig Pendling-guiden tager afsæt i et CO2-barometer, hvor det er muligt for den enkelte kommune at se gevinsten på den årlige CO2-udledning ved at skrue op eller ned på forskellige former for pendleradfærd. Det kan f.eks. være, at man har en ambition om at flytte 5 pct. af biltrafikken over i den kollektive transport eller til cykel og gang. Barometeret vil straks vise de grønne gevinster i form af ændret CO2-udledning pr. medarbejder i kommunen. Tallet bliver ledsaget af en grøn indikator, der viser, hvor grøn pendlingen er i kommunen i forhold til gennemsnittet for alle sjællandske kommuner.


"Ved at ændre i pendleradfærden synliggør guiden, hvad der skal til for at rykke i en grønnere retning. Men tal kan ikke gøre det alene. Derfor har vi samlet vores bedste eksempler og samtidig stillet værktøjer til rådighed, der skal tjene som inspirationskilder til kommuner og virksomheder, der gerne vil give de grønne vaner et ekstra skub, og bidrage endnu mere til den grønne omstilling," siger Per Gellert.


Fem inspirerende cases og otte konkrete værktøjer
Bæredygtig Pendling indeholder, foruden CO2-barometret, en række værktøjer og cases, som kommuner og virksomheder kan dykke ned i for både at blive inspireret og for at få konkretiseret nye grønne tiltag, der kan flytte pendlingen i en mere bæredygtig retning.


Se og prøv guiden Bæredygtig Pendling på www.moviatrafik.dk/baeredygtig-pendling.

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.