Spring menu over

Sammen kan vi nå hele vejen

06-03-2023
 

Det er godt for både klimaet og folkesundheden, når flere kombinerer cykelturen med kollektiv transport. Og det behøver ikke være enten/eller. Kombinationsrejser, hvor man f.eks. cykler noget af vejen og tager cyklen med i bussen eller lokaltoget resten af vejen, giver større fleksibilitet og gør det lettere at komme hele vejen fra A til B.     

 
30130 Movia Gratis Cykel Website 1440x840px.jpg

"Regner det pludseligt? Tag cyklen med i bussen. Helt gratis. Du cykler nok i tørvejr hjem. " lyder en af ​​budskaberne i kampagnen.. Foto: Movia

 

Movia og Region Hovedstaden har sammen lanceret en ny kampagne for gratis cykelmedtag i bussen. Kampagnen skal skabe større opmærksomhed omkring fordelene ved at tage cyklen med i bussen på dele af rejsen - helt gratis. 


Tag cyklen ud og bussen hjem 
Det er ikke første gang, passagererne gøres opmærksom på tiltaget om at kunne tage cyklen gratis med i bussen. 


"Baseret på tidligere kampagner for cykelmedtag ved vi, at der fortsat er et stykke vej, når det gælder om at øge kendskabet til muligheden om gratis cykelmedtag i bussen og fordelene ved at kunne cykle noget af vejen og tage cyklen med i bussen resten af vejen. Vi har derfor valgt en tilgang med eksempler på situationer, hvor bussen kan være en kærkommen hjælper til at nå hele vejen ud eller hjem", forklarer Marlene Holmgaard Fris, direktør for Kunder og Kommunikation i Movia. 


Budskaberne i kampagnen tager udgangspunkt i tre situationer, som mange cyklister kan spejle sig i, og hvor det kan være en fordel at kunne tage cyklen med i bussen noget af vejen: Når det pludselig og imod forventning regner, når cyklen punkterer, og når man bliver fanget i stærk modvind på cykelstien. 


Uanset hvilken situation, man står i som cyklist, er cyklen altså velkommen i bussen, såfremt der er plads.


Forsøg med gratis cykelmedtag
I juni 2021 lancerede Movia et 2-årigt forsøg, hvor det blev muligt for kunderne at tage deres cykel med på rejsen i alle Movias almindelige busser. Erfaringerne har været så gode, at vi indtil 30. juni 2023 også har gjort det gratis at tage cyklen med alle busser - og i alle lokaltog. På baggrund af en evaluering af forsøget beslutter Movia, om forsøget skal gøres permanent. 

 

Mere information

Læs om tidligere kampagne
Se regler for cykelmedtagning i bus og lokaltog på www.dinoffentligetransport.dk

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.