Spring menu over

Helsingør styrker kollektiv transport og tilbyder plustur til borgerne

01-05-2023
 

Det bliver lettere for borgerne i Helsingør Kommune at bruge kollektiv transport efter Helsingør nu har tilsluttet sig Movias plustur. Med plustur kan borgerne blive hentet ved hoveddøren i en flexbil og kørt til nærmeste stoppested eller station, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen.

 
2019_05_07_Movia_Flextrafik_Dag_1_0544.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Der er tale om en styrkelse af mobiliteten og den kollektive transport i Helsingør, efter kommunen har valgt at tilslutte sig Movias plustur. Plustur er fleksibel kollektiv transport, der binder rejsen sammen, når bus og tog ikke dækker hele turen. 
 

Plustur bliver automatisk tilbudt i rejseplanen.dk, hvis bus eller tog ikke dækker hele borgerens rejse. Det er rejseplanen, der sørger for at tilbyde plustur, så rejsen med bus og tog hænger bedst muligt sammen. Plusturen starter ved den bestilte adresse og kører borgeren til et udvalgt skiftested, hvorfra det er nemt at komme videre med bus og tog - eller omvendt.
 

En plustur koster 24 kr. uafhængigt af rejsens længde, der typisk vil være under 10 km. Når man kører med plustur, vil man komme til at køre sammen med andre borgere - på hele turen eller noget af vejen.
 

"I Helsingør Kommune er vi glade for, at vi nu kan tilbyde borgerne plustur. Plustur skal bidrage til at styrke mobiliteten i kommunen og gøre det nemmere for os, borgere at benytte den mere klimavenlige kollektive transportform også selvom, der i første omgang er langt til nærmeste busstoppested eller togstation," siger formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget Mette Lene Jensen, Helsingør Kommune.
 

I Movia er der tilfredshed med at endnu en kommune har valgt at tilslutte sig plustur.
 

"Det skal være muligt at bo og arbejde overalt på Sjælland og komme til og fra arbejde og fritidsaktiviteter med kollektiv transport. Derfor glæder det os, at Helsingør Kommune nu også har valgt at tilslutte sig plustur, der bidrager til at øge mobiliteten. Og vi hører fra de kommuner, der allerede har plustur, at de er godt tilfredse med ordningen," siger Movias flextrafikchef Jens Peter Langberg.
 

Helsingør Kommune har valgt at tilslutte sig plustur som en toårig forsøgsperiode. Ordningen vil blive evalueret i løbet af 2024.
 

Med Helsingør Kommune har nu i alt 24. kommuner på Sjælland tilsluttet sig Movias plustur. 

 

Fakta

 • En række skiftesteder er udpeget som destination for en plustur. Der er tale om trafikknudepunkter, hvor man kan opnå det bedste skift til bus eller tog - uden at plusturen kommer til at køre parallelt med bus og tog.
   
 • Skiftestederne i Helsingør er: Ålsgårde Station., Hornbæk Station, Tikøb Skole, Mørdrup Station, samt Helsingør Station, Espergærde Station og Snekkersten.
   
 • Læs mere om plustur på moviatrafik.dk/flexkunde/plustur/, hvor det også fremgår, hvilke andre af i alt 24 kommuner, der er tilsluttet plustur.
   
 • Plustur kører alle dage fra kl. 06:00 til 23:00. Rejsen med plustur skal være påbegyndt inden for dette tidsrum.
   
 • Plustur skal bestilles mindst to timer før afgang og man betaler med betalingskort, når man bestiller turen. Med plustur kan man blive sat af ved et skiftested i Helsingør Kommune eller i en anden kommune, der også er tilsluttet plustur.
   
 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.