Spring menu over

Nyt forsøg: Parkér bilen og kør videre i lokaltoget

26-10-2021
 

Parkér-og-rejs er et nyt tilbud til de pendlere på Sjælland, som gerne vil skifte køkørsel, trafikpropper og p-afgifter ud med at tage bilen eller cyklen til stationen, parkere der og så køre videre med lokaltoget. Parker og rejs, hedder konceptet, som kendes flere steder i udlandet, men som endnu ikke udbredt i Danmark. Movia tester i samarbejde med fire kommuner, to regioner og Lokaltog, hvad der skal til for at få flere til at benytte parkér-og-rejs herhjemme. 

 
Illustration med overskriften "Pakér bilen og kør videre i lokaltoget"

Copyright: Movia

 

Mange kender følelsen af at sidde fast i endeløse køer på vej til og fra arbejde. Og efter Coronakrisen, er køerne på vejene blevet længere, og trafikpropper er blevet en fast del af hverdagen. Men der er en vej ud, hvor man stadig kan bruge bilen eller cyklen - noget af vejen.


Parker og rejs hedder konceptet, som har vundet indpas i udlandet. Konceptet indebærer, at man kører i bil eller på cykel til udvalgte stationer, der ikke ligger i trængselsprægede områder, og hvor man kan parkere på særligt indrettede p-pladser. Derfra rejser man så videre toget den sidste del af vejen. Fordelen er, at man undgår at sidde i kø, man skal heller ikke bekymre sig om p-afgifter og p-pladser, når man når frem, og som en ekstra bonus er man samtidig med til at passe på klimaet.  


Parkér-og rejs er udviklet af Movia i samarbejde med Lokaltog og Holbæk, Halsnæs, Gribskov og Stevns kommuner og Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tilbuddet er til alle, der vil tage bilen eller cyklen til stationen og derfra køre videre med lokaltoget. Erfaringerne fra udlandet viser, at når trafikselskaberne samarbejder med kommunerne om et egentligt koncept, hvor der sikkerhed for p-pladser og gode parkeringsforhold, oplever mange det som en lettelse, at de kan bruge transporttiden på at arbejde, læse bøger, se et afsnit af yndlingsserien eller bare slappe af og nyde den flotte natur i stedet for at sidde i kø i deres bil. 


I første ombæring kan borgere, der bor i nærheden af seks udvalgte stationer på Lokaltogs strækninger være med til at teste konceptet. De seks stationer med parkér-og-rejs er: Dronningmølle, Helsinge, Hårlev, Svinninge, Vallø og Ølsted.


"Der er brug for at flere rejser sammen for at begrænse den stigende trængsel på vejene og nedsætte udledningen af CO2. Ideen med Parkér-og-rejs-konceptet er at tilbyde en nem og enkel måde at rejse på, når man vil slippe for at sidde i kø på de store indfaldsveje, men ikke bor i gåafstand til stationen eller den bus, der kører til stationen. Vi glæder os rigtig meget til at høre om kundernes oplevelser med parkér-og-rejs, for deres erfaringer og ideer er helt afgørende for, at vi kan videreudvikle konceptet, så mange flere får lyst til at rejse på den måde", siger Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia og bestyrelsesformand for Lokaltog.


Forsøget afsluttes om et år med en evaluering med henblik på at udbrede konceptet på mange flere stationer. 


Fakta om parkér-og-rejs

  • Deltagere i Movias parkér-og-rejs-ordning får egen parkeringsplads  på udvalgte lokaltogsstationer 
  • Parkeringspladsen er gratis
  • Tilmelding sker på: parkerogrejs@moviatrafik.dk. Skriv navn, adresse, telefonnummer og den station, du vil rejse fra.
  • Hvis du cykler til stationen, tilbyder vi god cykelparkering.
  • De seks stationer i forsøget er: Dronningmølle og Helsinge i Gribskov kommune, Hårlev og Vallø i Stevns kommune, Svinninge i Holbæk kommune og Ølsted i Halsnæs kommune.
  • Deltagere skal være med i forsøget i tre sammenhængende måneder, men behøver ikke at bruge parkér-og-rejs hver dag. 
  • Forsøget kører frem til oktober 2022 

Læs mere om parkér-og-rejs

 
Kontaktinformation

Movia presse, tlf. 36 13 20 10, mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.