Spring menu over

Tilfredshedsundersøgelse af offentlig transport – flere kunder anbefaler Movia og Lokaltog

08-03-2022
 

For fjerde år i træk har Rejsekort og Rejseplan gennemført den fælles årlige undersøgelse af kundetilfredsheden hos Movia, Lokaltog og de øvrige trafikvirksomheder i Danmark. Resultaterne viser blandt andet, at kunderne i Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet mere villige til at anbefale rejser med Movias busser og Lokaltog.

 
2015_11_26_Movia_busser_pige_udstigning_049.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Det fremgår således af den landsdækkende undersøgelse, at der på landsplan har været en stigning i kundernes villighed til at anbefale kollektiv transport på tværs af bus, tog og metro.


Går man længere ned i tallene, kan man se, at stigningen i kundernes villighed til at anbefale kollektiv transport også er gældende for kunderne i Movias busser og hos Lokaltog.


"Vi er selvfølgelig tilfredse med, at vores kunders villighed til at anbefale vores busser og lokaltog er stigende. Særligt efter endnu et år med corona. Det er samtidig et mål for Movia at øge kundernes villighed til at anbefale os yderligere. Derfor fokuserer vi på at give bedre information ved forsinkelser og omlægninger, styrke sammenhængen med cyklen, så man kan have den med i alle Movias almindelige busser og på at fortsætte den grønne omstilling", siger Camilla Struckmann, der er direktør for kommerciel og kunder i Movia.


Undersøgelsen viser også, at den generelle tilfredshed med Movias busser og Lokaltog er på niveau med året før. Kundetilfredsheden med Movias busser ligger således på 50 procent. Lokaltog har i årets undersøgelse opnået en kundetilfredshed på 61 procent, hvilket er højere end landsgennemsnittet. Hos Lokaltog er det særligt overholdelse af køreplanen, muligheden for at få en siddeplads samt rengøringsstandarden, der medvirker til den høje kundetilfredshed i den landsdækkende undersøgelse. Forskellen i kundernes tilfredshed med Movias busser og Lokaltog ligger i øvrigt helt i tråd med resultaterne på landsplan, hvor tilfredsheden med togtrafikken generelt er højere end med bustrafikken.


Ser man på kundetilfredsheden, som den måles årligt blandt 35.000 kunder direkte i Movias busser og lokaltog er andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder dog henholdsvis 94 pct. i busserne, og 93 pct. i lokaltog.


At kundetilfredsheden er lavere i den landsdækkende undersøgelse, skyldes primært forskel i metode. Den landsdækkende undersøgelse gennemføres som en online undersøgelse blandt personer, der har rejst med kollektiv transport mindst én gang indenfor det seneste år, hvor Movias og Lokaltogs egen kundetilfredshedsundersøgelse er baseret på godt 30.000 personlige interviews i busser og lokaltog.

 

På landsplan er undersøgelsens konklusioner at:

•    76 pct. ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer

•    57 pct. er tilfredse med udbuddet af offentlige transportmuligheder i deres område 

•    62 pct. af passagererne føler sig godt behandlet, når de rejser med kollektiv transport

•    58 pct. oplever, at rejsetiden med kollektiv transport er behagelig
 

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Wilke for transportselskaberne i Danmark, og blev afsluttet i november 2021. Den dækker kunderne hos de danske transportselskaber Arriva, BAT, DSB, FynBus, Lokaltog, Metroselskabet, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.


Data i undersøgelsen er indsamlet gennem online spørgeskema blandt passagerer, der har rejst med kollektiv transport mindst én gang det seneste år.


Læs hele undersøgelsen her 
 

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.