Spring menu over

Movias kommentar til den statslige covid-kompensation

20-09-2022
 

Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen har nedenstående kommentar til resultatet af dagens møde mellem regeringen, KL og Danske Regioner om de regionale trafikselskabers kompensation for de ekstraordinære covid-udgifter i 2022.

 
ringsted_ulrikjantzen.png

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

"Vi har i Movia noteret, at regeringen i dag har meddelt, at den vil afsætte 125 millioner kroner i kompensation til de regionale trafikselskaber for de ekstraordinære covid-udgifter for 2022. Det samlede resultat på 125 millioner kroner i kompensation for hele landet dækker ca. to femtedele af det tab, vi forventer i år, fordi vi har færre passagerer - og derfor færre billetindtægter. 


I Movia arbejder vi målrettet for at få passagererne tilbage efter to hårde år og vi glæder os over, at det går den rette vej. Vi nærmer os 90 pct af passagertallet fra før covid-19, og forventer, at indtægterne stort set  vil være tilbage på det normale inden nytår næste år.


Vi er orienteret om, at KL og Danske Regioner ønsker en forhandling med regeringen om konsekvenserne af de stigende priser på brændstof, som i år giver en samlet ekstraregning på ca. 400 mio. kr. til kommuner og regioner i Movias del af den kollektive transport", siger Movias bestyrelsesformand Kirsten Jensen.


Derfor henviser Movia for yderligere bemærkninger til KL og Danske Regioner.

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.