Spring menu over

Der er fortsat behov for effektiv kontrol af løn- og arbejdsvilkår i flextrafik

15-12-2021
 

Movia fortsætter den skærpede kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos de vognmænd, der kører flextrafik for mobilitetsselskabet. Kontrollen sker i tæt dialog med Movias kontrolpanel, der tæller arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger. Og der er fortsat behov for skarp kontrol, viser årets stikprøver.

 
Foto af flextrafikbil, der holder foran havelåge

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Der er afgørende for Movia, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn- og arbejdsvilkår, som mobilitetsselskabet selv efterlever. Årets stikprøvekontrol af 20 operatører og 31 underleverandører i Movias flextrafik viser, at der fortsat er behov for effektiv kontrol.


I tæt samarbejde med repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger har parterne i Movias kontrolpanel i 2021 fortsat arbejdet med at kontrollere og sikre, at vognmændene og deres underleverandører har orden i løn- og ansættelsesvilkår.


Movia udfører stikprøvekontrol ved at indhente relevant dokumentation fra operatørerne i form af den benyttede overenskomst, tre måneders lønsedler og ansættelseskontrakter for samtlige chauffører, der kører flextrafik for Movia. Og Kontrolpanelet vurderer, om operatøren overholder overenskomsten i forhold til løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, sygdom samt giver en overordnet vurdering af ansættelsesvilkårene.


Hvor kontrollen i 2020 - for andet år i træk - viste en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end året før, har de seneste stikprøver i 2021 vist et mindre tilfredsstillende niveau hos flere af operatørerne. Movia har efter dialog med kontrolpanelet stillet krav til de operatører, der ikke har orden i løn- og arbejdsvilkår, om omgående at rette op og indsende dokumentation herfor. Det er Movias erfaring, at operatørerne får rettet op på forholdene efter henvendelse fra Movia. Én operatør har fået kontrakten opsagt, da han har givet urigtige oplysninger.


Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, ærgrer sig over, at der i årets stikprøver er flere fejl og mangler end de foregående år, hvor der var en positiv udvikling.


"Det er afgørende for os, at der hurtigt rettes op, så der er orden i alle løn- og arbejdsforhold, ellers kan man ikke køre flextrafik for Movia. Det ved branchen også godt. Vi fortsætter den skarpe kontrol på området, og er derfor meget tilfredse med samarbejdet i Movias kontrolpanel, hvor arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger bidrager til den effektive kontrol," siger Dorthe Nøhr Pedersen.


Movias administration forventer at fortsætte arbejdet med stikprøvekontroller i 2022 af 20 vognmænd og deres eventuelle underleverandører. Movias bestyrelse har desuden besluttet at indføre obligatorisk grunduddannelse for vognmænd i Movias flextrafik med ikrafttrædelse af kontrakter, der starter i foråret 2022. Grunduddannelsen skal medvirke til at højne vognmændenes kompetencer og kendskab til deres forpligtelser i forhold til løn- og arbejdsvilkår.

 

Resultatet for stikprøvekontrollen i 2021

 • Movia har udtaget 20 operatører og 31 underleverandører til stikprøvekontrol.
 • Stikprøver fra fem operatører og fire underleverandører blev behandlet i kontrolpanelet i marts. Fire sager blev lukket, efter operatørerne havde rettet op på mangler og indsendt dokumentation. Én sag endte med, at en operatørs kontrakt blev opsagt på grund af urigtige oplysninger.
 • Stikprøver fra otte operatører og 17 underleverandører blev behandlet i kontrolpanelet i august.
 • Resultatet er, at syv sager er afsluttet efter operatøren/underleverandøren har rettet op på konstaterede fejl og mangler.
 • En sag er fortsat åben. Det er en større sag med et taxaselskab med 15 underleverandører, hvor der er flere fejl og mangler, som operatøren og underleverandørerne er blevet pålagt at rette op på.
 • Stikprøver fra syv operatører og mindst 10 underleverandører blev behandlet på kontrolpanelets møde i november. Heriblandt endnu et taxaselskab. Movia er i gang med at meddele operatørerne hvilke fejl, der er fundet, så operatørerne kan rette dem hurtigst muligt.
 

Yderligere fakta

 • Kørsel af flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse.
 • En forudsætning for at få en tilladelse er at operatøren overholder en overenskomst.
 • Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
 • I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.
 • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller, i 2019 gennemgik kontrolpanelet stikprøver fra i alt 45 operatører. I 2020 foretog Movia i alt 46 stikprøvekontroller, fordelt på 20 operatører og 26 underleverandører til disse.
 
Kontaktinformation

Movia Presse tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.