Spring menu over

Forslag fra trafikselskaber til regeringen om reform af ungdomskortet

18-08-2022
 

Undersøgelser foretaget af trafikselskaberne i Danmark viser, at det nuværende ungdomskort til kollektiv transport kalder på nye og enklere løsninger.

 
2021_06_10_Movia_Mobilitet__Campus_Koege_busstoppested_unge_venter.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

I dag finansierer og administrerer staten ungdomskortet for at gøre det billigere at rejse mellem hjem og uddannelsessted. Desværre er der kun et mindretal af unge, der bruger ungdomskortet, bl.a. fordi løsningen er teknologisk forældet og hverken er brugervenlig eller tilpasset de unges behov. Som konsekvens har alt for få unge mulighed for at få rabat med de nuværende regler.
 

Undersøgelser, og dialog med de unge viser, at en ny og mere brugervenlig løsning vil kunne være til fordel for alle unge. Og ifølge trafikselskaberne i Danmark er det muligt at udføre en sådan reform af ungdomskortet, inden for den ramme, der er afsat på finansloven. 
 

De danske kollektive trafikselskaber er derfor gået sammen om at opfordre regeringen til at forbedre rammerne for unges uddannelse og fritidsliv. Trafikselskaberne har i fællesskab udarbejdet en rapport om reform af ungdomskortet, som er sendt til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, transportminister og minister for ligestilling Tine Bramsen og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (med kopi til Folketinget, børne- og undervisningsudvalget, transportudvalget og uddannelses- og forskningsudvalget).


Læs eller download Rapport om reform af ungdomskort her 

 

Rapport om reform af ungdomskort 2022

Det er naturligvis helt afgørende, at så mange unge som muligt gennemfører en uddannelse. En af forudsætningerne er at de kan transportere sig selv til og fra uddannelsesstedet. I deres rapport redgør de danske kollektive trafikselskaber for mulighederne for en reform af ungdomskortet:

  • Der kan udvikles en enkel løsning for de unge og deres forældre, til erstatning for den nuværende komplicerede ansøgnings- og bestillingsproces med login på flere hjemmesider,
  • Det vil være meget nemmere for de unge, hvis ungdomsrabatten gives på de kanaler, de unge allerede kender i forvejen: rejsekort og trafikvirksomhedernes billetapps, 
  • Ungdomsrabatten kan udvides, så alle unge får 25 pct. rabat på rejsekort på alle rejser i hele landet, i stedet for at rabatten som i dag er forbeholdt togrejsende vest for Storebælt samt det mindretal, der har ungdomskort, som jo er knyttet til de for længst nedlagte amtsgrænser
  • Der kan indføres en overgangsordning, så de nuværende brugere af ungdomskortet kan vælge at fortsætte på den nuværende ordning, indtil de har færdiggjort deres uddannelse
  • Der indføres et fleksibelt ungdomskort, så de unge ikke behøver forudse deres rejsebehov en måned ud i fremtiden, men blot kan rejse på deres rejsekort og altid være sikker på at få den billigste pris (capping)
  • Der sker en ligestilling, så lærlinge og andre unge, der i dag ikke kan få ungdomskort, ligestilles med unge på gymnasiale uddannelser.

En reform af ungdomskortet kan ikke laves fra den ene dag til den anden. Men i et tæt samspil mellem de statslige myndigheder og trafikvirksomhederne er det vores vurdering, at regelændringer og den nødvendige IT-udvikling kan være gennemført, så en reform kunne træde i kraft ved skoleåret start i 2025.
 

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.