Spring menu over

Den grønne omstilling af busdriften tager endnu et ryk - 135 nye elbusser på vej i Movias område

08-08-2023
 

Udbud A22 er netop afsluttet, og til februar 2026 vil yderligere 135 af Movias busser være overgået fra diesel- til eldrift. Den samlede andel af Movias busser, der kan sætte hak ud fra et mere miljøvenligt, grønnere og mindre støjende drivmiddel på el, lander dermed på 705, hvilket svarer til 55 pct. af Movias busflåde.

 
Bus i skov fra oven Ulrik Jantzen.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Udbud A22 er nu gennemført, og når busdriften i udbuddet er blevet fuldt ud iværksat i perioden december 2024 - februar 2026 vil 55 pct. af busserne i Movias område køre emissionsfrit. Det svarer til en stigning på 18 procentpoint i forhold til andelen af Movias samlede busflåde, som ved udgangen af 2023 vil ligge på 37 pct. 


Der er med andre ord stadig god gang i den grønne omstilling af busdriften i Movia. Med Udbud A22 får Kalundborg og Odsherred Kommuner deres første elbusser. Og flere kommuner får suppleret til deres allerede eksisterende elbusflåde - Ballerup, Egedal, Frederiksberg, Glostrup, Holbæk, København, Lejre, Roskilde, Rødovre og Solrød Kommuner. Både Region Sjælland og Region Hovedstaden supplerer ligeledes med flere elbusser.


Idriftsættelsen af de 135 kommende elbusser kommer til at få en stor betydning for den årlige reduktion af CO2, der reduceres med yderligere 7.100 tons, når alle busser er i drift. Den samlede årlige reduktion baseret på omstillingen til emissionsfri drift på hele Sjælland og øerne vil i februar 2026 nå op på 43.000 tons CO2.


Omstillingen af Movias busser fra diesel- til eldrift startede i 2019 med 76 elbusser. Med Udbud A22 når den emissionsfri flåde op på 705 elbusser. 


Med et vedvarende fokus på den grønne omstilling bidrager kommuner, regioner og Movia til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030. 


Udbud A22 har været præget af god konkurrence, hvilket har medført, at Movia har opnået gode og fordelagtige priser i overgangen til elbusdrift. 


Det er Danmarks største mobilitetsselskab Movia, der udbyder busdriften for kommuner og regioner, og som er med til at drive udviklingen hen mod flere nulemissionsbusser. 

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.