Spring menu over

Lokaltogs første fase af Østbanens renovering forsinket tre uger

15-08-2023
 
Pressemeddelelse
15. august 2023
 

Den igangværende renovering af Østbanen på Stevns foregår i etaper. Første etape, som er strækningen mellem Køge og Hårlev, skulle ifølge planen have været klar til drift igen 11. september. Men arbejdet har været ramt af forskellige udfordringer, som betyder, at driften på de nye skinner først kan genoptages 2. oktober 2023.

 
2023-07-18 Nye spor på Grubberholm - OCMP A56110.jpg

Copyright: Movia/Lokaltog Foto: Ole Plum

 

Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør hos Lokaltog, fortæller, at det er flere forskellige omstændigheder, der betyder, at renoveringsarbejdet mellem Køge og Hårlev forsinkes med tre uger.


"Først og fremmest er vi stødt på en del mere blødbund end forventet på strækningen, og det har vi været nødt til at udskifte. Det har besværliggjort arbejdet i forhold til det planlagte og har påvirket fremdriften af renoveringsarbejdet. Derudover har juli måned været præget af ekstraordinært meget regn, hvilket også har givet udfordringer i forbindelse med jordarbejdet, da vandet har forhindret, at arbejdet kunne udføres i det forventede tempo", forklarer Lars Wrist-Elkjær og tilføjer:  


"Endelig har vi haft nogle udfordringer med materialeleverancer begrundet i den generelle forsyningssituation. Det har også spillet en negativ rolle, om end den ikke har haft lige så stor betydning som de øvrige hændelser". 

 

Togbusser betjener fortsat Østbanen 

Lars Wrist-Elkjær ærgrer sig over forsinkelsen, som betyder, at kunderne på Østbanen skal benytte togbusser i en længere periode end først antaget.


"Jeg beklager selvfølgelig overfor de kunder, som bliver påvirket af forsinkelsen. Vi arbejder lige nu på højtryk for at sikre den nødvendige busbetjening, indtil den normale togdrift mellem Køge og Hårlev genoptages 2. oktober", slutter Lars Wrist-Elkjær.


I den oprindelige tidsplan skulle der fra 11. september og til udgangen af september - hvor den 2. etape af renoveringen mellem Hårlev og Faxe Lade Plads påbegyndes - køres normal drift med tog på hele Østbanen. Det kommer forsinkelsen imidlertid til at ændre på, så den fremtidige betjening af Østbanen ser således ud:


Strækningen Køge-Hårlev
Kørsel med togbusser forlænges til og med den 1. oktober, hvorefter togene igen betjener strækningen. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend. 


Strækningen Hårlev-Rødvig
Kørsel med togbusser forlænges til og med den 1. oktober, hvorefter togene igen betjener strækningen. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend.


Strækningen Hårlev-Faxe Lade Plads
Kørsel med togbusser forlænges til 2. etape af renoveringen er afsluttet i starten af 2024. Præcist hvornår der igen køres tog på strækningen vides endnu ikke. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend.


Driftsændringerne og indsættelsen af togbusser i forbindelse med renoveringen vil fremgå af Rejseplanen og på hjemmesiden Lokaltog.dk, som løbende bliver opdateret.


Strækningen mellem Køge og Roskilde er upåvirket af renoveringen og kører efter den normale køreplan.

 

Fakta om Østbanen:

•    Etableret i 1879.

•    Kører fra Køge over Hårlev til henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads.

•    Transporterer omkring 1 million kunder om året.

•    Betjener 14 stationer.

•    I alt 50 kilometer lang.

 
Kontaktinformation

Lokaltog A/S, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Lokaltog driver jernbanestrækninger over hele Sjælland samt Lolland og Falster. Vi sørger for, at vores kunder kommer trygt, sikkert og komfortabelt på job, på indkøb, i skole og ud i ferielandet. Det er vores mål at kombinere præcision og professionalisme i driften med en god service. Lokaltog er et dansk jernbaneselskab, der driver ti privatbaner. Vi transporterer hvert år mere end 9,4 millioner passagerer sikkert frem til deres destination.