Spring menu over

Movia genåbner for bestilling af flexture fra og med tirsdag 8. marts

07-03-2022
 

Som Movia tidligere har informeret om, var det nødvendigt at lukke for bestilling af flexture fra 1. til og med 7. marts, som følge af manglende vognkapacitet. Lukningen af flextur skete for at sikre kapaciteten til kørsel af patienter, kommunalt visiterede kunder og medlemmer af Movias handicapkørselsordning.

 
2019_05_07_Movia_Flextrafik_Dag_1_0544.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Movia har siden da arbejdet for at skaffe den manglende kapacitet hos de operatører, som kører på kontrakter med variabel kørsel uden garanti. De forventes at kunne løse opgaven, og derfor åbner Movia for bestilling af flextur igen fra tirsdag 8. marts 2022.


Movia følger kørslen nøje, men kan allerede nu varsle, at såfremt Movia får vanskeligheder med at få kørslen udført, vil kunderne kunne opleve længere ventetid på vognen end de normale maksimale 15 minutter. Movia har fokus på at informere kunderne herom.

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.