Spring menu over

Katalog med eksempler på sparemuligheder i Movias kollektive transport

23-08-2022
 

Movia har udarbejdet et katalog med eksempler på sparemuligheder til de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Baggrunden er, at Movia kun har fået dækket indtægtstab fra corona-nedlukningerne i januar og februar i 2022 i forbindelse med KL og Danske Regioners økonomiaftaler fra juni. Movia forventer fortsat at miste indtægter for mere end 100 mio. kr. i år, selvom kunderne er fint på vej tilbage i Movias busser og lokaltog.

 
2015_10_27_Movia_bus_københavn_front_chauffør_indstigning_papperiodekort.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Baggrunden for sparekataloget er en ubetalt corona-regning for 2022. 

Movias formandskab sendte i juli et brev til borgmestre og regionsrådsformænd på Sjælland om den økonomiske situation efter KL og Danske Regioners økonomiaftaler med regeringen. I juni forventede Movia at mangle i alt 130 mio.kr. til at dækning af manglende indtægter og ekstra rengøring på grund af corona. Samtidig er udgifterne til den kollektive trafik også påvirket af de stærkt stigende priser i samfundet, særligt brændstofpriserne. Movia har derfor bedt kommuner og regioner om at indbetale ekstra næsten 150 mio. kr. i efteråret 2022.

Sparekataloget med eksempler på sparemuligheder indeholder eksempler på mulige besparelser for hver enkelt kommune og region. Eksemplerne på sparemuligheder er lavet, så de rammer færrest muligt. Men det kan ikke undgås, at spareeksemplerne også omhandler busser, der kører i områder, hvor der ikke er mange andre alternativer.

Efter to år med corona er kunderne godt på vej tilbage i den kollektive transport. Movia forventer i slutningen af 2023 at nå det indtægtsniveau, der var gældende før corona-nedlukningerne.

KL og Danske Regioner har aftalt med regeringen at mødes i begyndelsen af september for at følge op på spørgsmålet om corona-kompensation af trafikselskaberne. Da ændringer i serviceniveau, buslinjer og køreplaner kræver planlægning, og da busoperatørerne efter kontrakterne skal varsles, vil besparelser i bedste fald have halvårsvirkning i 2023.
 
Det er Movias anbefaling, at eventuelle besparelser først besluttes, når resultatet af KL og Danske Regioners forhandlinger med regeringen i begyndelsen af september er kendt.
 
Omvendt er det ansvarligt og nødvendigt for Movia, kommuner og regioner at være forberedt i tilfælde af, at den kollektive transport ikke bliver kompenseret for de aktuelle økonomiske udfordringer. Sparekataloget giver et første bud på, hvordan der kan spares, hvis der skal kompenseres for tab af billetindtægter på hhv. 5 og 10 pct. i 2023.
 
Det er i sidste ende kommuner og regioner, der beslutter om og i givet fald hvor meget, der skal spares.

Ved et indtægtstab på 5 pct. vil der skulle findes besparelser på 87 mio. kr. Samlet viser beregningerne i sparekataloget, at 54 buslinjer vil blive berørt - heraf vil 26 buslinjer blive helt nedlagt. Sammenlagt vil det betyde ca. tre mio. færre passagerer.
 
Ved et indtægtstab på 10 pct. vil give der skulle findes besparelser 172 mio. kr. Samlet viser beregningerne i  sparekataloget, at 74 buslinjer vil blive berørt - heraf vil 41 buslinjer blive helt nedlagt. Sammenlagt vil det betyde syv mio. færre passagerer.
 
Movia budgetterer i 2023 med ca. 400 buslinjer og ca. 165 mio. passagerer.

Sparekataloget kan læses her

 
 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.