Spring menu over

Movia er nødsaget til at lukke flextur fra 1. marts 2022 og foreløbig en uge på grund af leverandørsvigt

01-03-2022
 

Movia er nødsaget til at lukke flextur fra tirsdag 1. marts 2022 og foreløbig til og med mandag 7. marts 2022 på grund af leverandørsvigt.

 
2019_05_07_Movia_Flextrafik_Dag_1_0413.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

På grund af leverancesvigt fra flere store leverandører, som ikke har leveret de vogne, de kontraktligt er forpligtet sig til, har Movia været nødt til at lukke for flexture i dag og foreløbig frem til og med mandag 7. marts 2022. Det sker for at kunne prioritere kørsel med patienter til og fra hospitaler og handicapkørsel. Movia beklager dybt de gener, som det må have for vores kunder, og gør alt vi kan for at finde andre operatører, der kan levere kørsel så hurtigt som muligt.


Movia forventer at kunne gennemføre handicapkørsel, patientbefordring og kommunalt visiterede ture.


I indeværende uge vil der komme eksempler på, at Movia meddeler enkelte kunder, at deres kørsel ikke kan gennemføres. I tilfælde af at en allerede aftalt tur aflyses, vil Movia dække eventuelle udgifter til en alternativ befordring.


I Movia er vi meget bevidste om, at den midlertidige lukning af flextur vil berøre mange, der er afhængige af flextur for at løse deres gøremål. Movia beklager, at vi er blevet bragt i denne situation.

 
 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.