Spring menu over

Borgerpanel hjælper Movia med bud på løsninger, der binder land og by sammen

26-08-2021
 

Hvem kan hjælpe Movia med at udvikle nye løsninger, bedre sammenhæng og mobilitet? Det kan borgerne selvfølgelig. Og netop derfor har Movia et borgerpanel, som dækker hele Sjælland. I borgerpanelet bruger godt 50 borgere deres fritid på at arbejde i dybden med at finde løsninger på nogle af de sværeste problemer med mobiliteten på Sjælland. Movias opgave er at lytte, lære og omsætte borgerpanelets indspark til konkrete løsninger. Torsdag 26. august mødes borgerpanelet igen hos Movia i Valby. Her skal der arbejdes med den vigtige opgave med at skabe sammenhæng mellem land og by.

 
ringsted_172dpi.jpg

Dronebillede af en flextrafik bil, der kører på en landevej i grønne omgivelser

 

To gange om året samles godt 50 borgere i Movias hovedsæde i Valby. Borgerpanelets deltagere er forskellige mht. køn, alder og tilknytning til arbejdsmarkedet og hvor de bor. Nogle af borgerpanelets deltagere er flittige kunder i den kollektive transport. Andre bruger kun den kollektive transport meget lidt eller næsten ikke. Men selvom de har et vidt forskelligt udgangspunkt og hverdag, har de en fælles opgave: at bistå Danmarks største mobilitetsselskab med at lægge sporene for fremtidens kollektive transport på Sjælland. Og indsatsen bærer frugt.  


På borgerpanelmøderne har deltagerne blandt andet set på, hvordan Movia får bedre forståelse af kundernes adfærd og ønsker til vejledning og information, når der sker ændringer i trafikken. Borgerpanelet har også bidraget med viden om, hvor Movia kan bringe den kollektive transport i spil, når man f.eks. flytter, starter uddannelse eller får nyt job. Borgerpanelet spillede også en afgørende rolle under corona med bidrag til, hvordan Movia bedst kunne imødekomme kundernes overvejelser, når de skulle tilbage til den kollektive transport - både i hverdagen og i fritiden. 


Denne aften mødes borgerpanelet så for femte gang, og temaet tager som altid afsæt i en svær problemstilling. Det er spørgsmålet om, hvordan vi får god kollektiv mobilitet uden for de større byer. Her skal deltagerne i borgerpanelet hjælpe med at evaluere og understøtte udviklingen af de mobilitetstilbud, Movia har i støbeskeen - tiltag, som skal gøre det nemmere for borgere at bo uden for de større byer, uden de nødvendigvis er tvunget til at have en bil eller to.


Udover de to årlige møder bidrager deltagerne i Borgerpanelet også mellem møderne med at give deres kvalificering og input til helt konkrete tiltag. Under corona-nedlukningen testede Movia f.eks. tre forskellige ønsker til web-appen "Plads i bussen" i borgerpanelet, og valgte den løsning, som flest i borgerpanelet foretrak. På møderne introduceres hver gang et overordnet, konkret tema, hvorefter borgerpanelet opdeles i grupper og deltager i workshops om emnet. Input og konkrete ideer til problemstillingen, der søges løsninger til, bliver indsamlet, behandlet og forankret i Movia. Hver deltager inviteres maksimalt til fire møder i alt, hvorefter der rekrutteres nye og friske kræfter til panelet.


"I Movia vil vi naturligvis gerne forstå borgernes og kundernes behov. For det er jo kunderne, som skal synes, at det er en god oplevelse at bruge den kollektive transport både på landet og i byen, og som skal anbefale den til familie og venner. Vi glæder os virkelig meget til at få vores borgerpanels ideer og bemærkninger til de mobilitetsløsninger, der kan binde land og by bedre sammen. Mødet i aften bliver særligt på den måde, at vi denne gang igen kan være sammen ved et fysisk møde og mærke den dynamik, der nu engang er, når man møder hinanden rigtigt", siger Movias bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen.


Det bliver borgerpanelets femte møde. Da corona-nedlukningen ramte var Movia ikke indstillet på at sætte borgerpanelet på pause. For at sikre momentum i borgerinddragelsen blev to møder (i september 2020 og marts 2021) i stedet afholdt som digitale forløb. Det tog paneldeltagerne meget fint imod. Nogle synes faktisk, at den digitale platform gav en god fleksibilitet, fordi man kunne svare, når man havde tid. Andre savnede de fysiske møder - hvor man ikke er tvunget til at formulere sig på skrift. Nu er genåbningen så langt, at Movia igen kan samle borgerpanelet fysisk hos Movia i Valby. Paneldeltagere, som ikke kan være til stede, tilbydes et digitalt forløb om emnet efter mødet.

 
 
Kontaktinformation

Movia Presse, tlf. 36 13 20 10, presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.