Spring menu over

Borgerpanel hjælper Movia med bud på løsninger, der kan forbedre digital trafikinformation og billetkøb

13-10-2022
 

Hvem kan hjælpe Movia med at udvikle nye løsninger, så digital trafikinformation og billetkøb lever op til kundernes behov og ønsker for brugervenlighed? Det kan borgerne på Sjælland selvfølgelig. Netop derfor inviterede Movia vores borgerpanel ind til en snak, for at få et blik udefra og lytte til de udfordringer borgerne oplever.

 
Collage-16x9.jpg

Movia Foto. Mosaikken viser et udsnit af borgerpanelets mange deltagere.

 

To gange årligt samles Movia Borgerpanel i Movias hovedsæde i Valby. Borgerpanelet hjælper Movia med at finde løsninger på nutidens og fremtidens kollektive transport, så den lever op til kundernes behov og brugerrejse. Panelet består af deltagere fra alle de 45 kommuner i Movias område, med en spredning på køn og alder, en jævn fordeling på høj, mellem og lavfrekvente brugere af kollektiv transport, en jævn fordeling på type af transportmiddel (bus, lokaltog og flextrafik) og en spredning af digital parathed. Nogle af borgerpanelets deltagere er flittige kunder i den kollektive transport. Andre bruger kun den kollektive transport meget lidt eller næsten ikke. Movias opgave er at lytte, lære og omsætte borgerpanelets indspark til konkrete løsninger.


På møderne introduceres hver gang et overordnet emne og konkret tema, hvorefter borgerpanelet opdeles i grupper og deltager i workshops om emnet. Borgerpanelet hjælper Movia 2 gange årligt med at finde løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer med kollektiv mobilitet. Panelet består af deltagere fra alle de 45 kommuner i Movias område, med en spredning på køn og alder, en jævn fordeling på høj, mellem og lavfrekvente brugere af kollektiv transport, en jævn fordeling på type af transportmiddel (bus, lokaltog og flextrafik) og en spredning af digital parathed. Nogle af borgerpanelets deltagere er flittige kunder i den kollektive transport. Andre bruger kun den kollektive transport meget lidt eller næsten ikke. Fælles for dem er, at vi gerne vil hjælpe Danmarks største mobilitetsselskab med at lægge sporene for fremtidens kollektive transport på Sjælland. Movias opgave er at lytte, lære og omsætte borgerpanelets indspark til konkrete løsninger.

 

Digitalisering af trafikinformation og billetkøb

Tirsdag 4. oktober 2022 var formålet med borgerpanelmødet at få input til de løsninger som Movia/DOT/Rejsekort i fællesskab er i gang med, inden for digitalisering af trafikinformation og billetter. Helt specifikt ønskede vi at få borgerpanelets inputs til, hvordan vi sikrer, at digital trafikinformation og billetkøb skaber den rette værdig for kunderne, samt forbedrer deres brugerrejse, når de rejser med kollektiv transport. De tre løsninger, der blev fremlagt til drøftelse for borgerpanelet, var:

  • Push beskeder i DOT billetter app om rejsen fx (besked om ændringer på bus, tog og metro (både planlagte og akutte)
  • Kort på mobilen med digital visning af, hvor befinder bussen sig
  • Test af tjek-ind og tjek-ud funktion på digitalt rejsekort i Nordjyllands Trafikselskab

På mødet blev borgerpanelet delt op i grupper og var rundt og drøfte hvordan de bruger digitale løsninger på deres rejse i dag, teste nye former for digitale løsninger, og slutvist komme med konkrete ideer og forslag til digital trafikinformation og billetkøb, som Movia kan arbejde videre med. Input og konkrete ideer skal nu behandles og forankres i Movia, og vi glæder os til at tage fat på alle input.


"I Movia vil vi naturligvis gerne forstå borgernes og kundernes behov. For det er jo kunderne, som skal synes, at det er en god oplevelse at bruge den kollektive transport både på landet og i byen, og som skal anbefale den til familie og venner. Vi glæder os altid virkelig meget til at få vores borgerpanels ideer og bemærkninger, så vi kan sikre at den rette trafikinformation og billetkøb skaber værdi for kunderne samt forbedrer deres brugerrejse i den kollektive transport", siger Movias direktør for kunder og kommunikation, Marlene Holmgaard Fris, som bød borgerpanelets deltagere velkommen til borgerpanelmødet i Movia.


Udover de to årlige møder bidrager deltagerne i Borgerpanelet også mellem møderne med at give deres kvalificering og input til helt konkrete tiltag. Hver deltager inviteres maksimalt til fire møder i alt, hvorefter der rekrutteres nye og friske kræfter til panelet.


FAKTA


Du kan læse mere om Movias borgerpanel her

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.