Spring menu over

Passagererne på 500S kommer hurtigere frem mellem Glostrup St. og CPH Business Park

14-01-2022
 

Linje 500S får løftet infrastrukturen på strækningen mellem Glostrup St. i nord og CPH Business Park på Avedøre Holme. Det vil sikre, at borgerne i Hvidovre og Brøndby Kommuner kan komme hurtigere frem til Glostrup St., hvor man fra 2025 kan tage letbanen videre langs Ring 3. 

 
Visualisering af 500S ved CPH Business Park - Avedøre Holme udarbejdet af Via Trafik, Cobe og Light Bureau.jpg

Visualisering af 500S ved CPH Business Park - Avedøre Holme udarbejdet af Via Trafik, Cobe og Light Bureau

 

Movia er med Region Hovedstaden, Hvidovre og Brøndby Kommuner gået sammen om at løfte infrastrukturen på linje 500S' rute mellem Tranehaven og CPH Business Park på Avedøre Holme. Projektet er udført sammen med Movia og blev politisk godkendt i efteråret 2021. Anlægsarbejderne forventes at gå i gang til efteråret, når projektet har været i udbud. Forbedringerne skal efter planen stå færdig i 2024 inden Letbanen i Ring 3 åbner.


Den nye infrastruktur skal bane vejen for Movias busprodukt +Way, som betyder, at busserne får busprioritering langs ruten, at de kører i egen busbane på dele af strækningen, og at stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation. Formålet er at reducere trængsel, og gøre det lettere for de mange borgere i de to kommuner at komme hurtigere frem til bl.a. Glostrup St., hvor man fra 2025 kan tage letbanen, som kommer til at køre langs Ring 3. 


"De regionale busser hænger alt for ofte fast i trafikken - især fordi der kommer flere og flere biler. For at gøre bussen til et førstevalg for flere borgere bliver vi nødt til arbejde sammen på tværs af kommuner og region, så vi får fjernet nogle af de værste flaskehalse. Vores projekt med 500S er et rigtigt godt eksempel på, at det kræver en ret stor indsats at vinde vejarealet tilbage til den grønne transport. Jeg håber derfor, at vi med hjælp fra statens puljer til busfremkommelighed kommer til at se endnu flere projekter som dette", siger Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.


"Det bliver ikke alene hurtigere at komme med 500S gennem Brøndby, vi får også nytænkt og opgraderet stoppestederne ved Sportsbyen og Brøndby Strand Centrum. I stedet for traditionelle busstoppesteder anlægges opgraderede stationer i attraktive byrum - det er noget, vi ved, får flere til at tage bussen. Og vi vil rigtig gerne, at flere borgere, pendlere og tilskuere til fx Brøndby Stadion tager det mere klimavenlige valg om at hoppe på bussen i stedet for at tage bilen", siger Kent Magelund (S), borgmester i Brøndby Kommune. 


"Med en hurtig buslinje 500S til og fra Avedøre Holme får vi et endnu mere effektivt kollektivt trafiktilbud. Det er vigtigt, at pendlere til og fra området ikke spilder for meget kostbar tid i køer på vejene, så jeg håber, at både borgere og især virksomheder og deres medarbejdere på Avedøre Holme vil tage godt imod det nye tilbud. Vi har meget trængsel ind og ud af Avedøre Holme, især i myldretiden - og her håber vi, at en hurtig buslinje til Glostrup St., hvor der er letbane, kan være et attraktivt og grønnere alternativ til at køre i egen bil", siger Hvidovre Kommunes borgmester, Anders Wolf Andresen (SF). 


"I Movia er vi optaget af at løse borgernes og virksomhedernes mobilitetsbehov. Trængsel i de store by- og erhvervsområder, som f.eks. Avedøre Holme og Sportsbyen i Brøndby, er en stigende udfordring. Vores forventning er, at vi i det her projekt kan give et betragteligt kvalitetsløft til de mange borgerne, som hver dag skal til og fra områderne", siger Movias plandirektør Per Gellert.


 

Fakta

Movia har sammen med Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre Kommuner fået tildelt penge af Trafikstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet. Trafikstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på knap 47 mio. kr. Den anden halvdel af projektet finansieres via midler fra Hovedstadens Letbane. 


Se vedhæftede kort over den hurtige buslinje 500S.


 
Kontaktinformation

Region Hovedstaden, presse@regionh.dk  
Brøndby Kommune, kommunikationskonsulent Jeanette Grøn Nielsen, jegrn@brondby.dk,
tlf. 30 28 68 74
Hvidovre Kommune, kommunikationskonsulent Stina Felby Egerup, zsx@hvidovre.dk,
tlf. 41 85 03 26
Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.