Spring menu over

Puljemidler til grønne busser og bedre fremkommelighed

06-03-2023
 

Som led i regeringens Infrastrukturplan 2035 fra juni 2021 udbød Transportministeriet to puljer til forbedringer og udvikling af kollektiv transport. Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet og Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

 
Klimakampagne_2021__bus_web_lowres.JPG

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Tilbage i september 2022 bistod Movia regioner og kommuner i ansøgningen om midler til at sikre bedre fremkommelighed for busserne i den kollektive transport samt midler til grøn omstilling af busserne på Sjælland.


Nu er midlerne fra de to puljer på hver 50 mio. kr. blevet fordelt, og Movia har sammen med regionerne fået tilsagn til projekter for 34,8 mio. kr. fra puljen til grønne busser og grøn flextrafik, og 32 mio. kr. fra puljen til bedre busfremkommelighed til busser i hele landet.


At Movia sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland kan tiltrække så stor en andel af puljemidlerne skyldes blandt andet et skarpt og stabilt fokus på den grønne omstilling af busserne, samt at der arbejdes fokuseret for nye kollektive transportformer, der både reducere trængsel og skaber en bedre fremkommelighed.


"Sammen med kommunerne og regionerne på Sjælland er vi i Movia godt i gang med den grønne omstilling. Hver fjerde bus er allerede emissionsfri, og vi vil holde foden på elpedalen frem mod vores mål om fuld fossilfrihed i 2030, hvor mindst halvdelen af busserne kører på el. Puljemidlerne falder det helt rigtige sted i forhold til at få sat endnu mere fart på den grønne omstilling," siger Movias plandirektør, Per Gellert og tilføjer;


"Når der er trængsel på vejene, så sidder busserne også fast i trafikken. Derfor er vi i Movia også meget tilfredse med, at flere kommuner har fået afsat midler til en rækker projekter, med trængselsfri bustrafik også kaldet BRT."


Flere kommuner har fået puljemidler til 50 pct. finansiering af projekter, som Movia har været fødselshjælper på. De kommuner og regioner, der sammen med Movia får glæde af puljemidlerne, er Helsingør, Fredensborg, Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Slagelse, Greve, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Solrød og Stevns Kommuner samt Region Sjælland og Region Hovedstaden.


Læs mere om BRT i købstæderne: https://www.moviatrafik.dk/om-os/ny-teknologi/brt/brt-i-kobstaederne/


Læs mere om Movias grønne omstilling: https://www.moviatrafik.dk/om-os/klima-og-miljo/gron-omstilling-af-busdriften/

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10 eller presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca.180 mio. passagerer i busser, lokaltog og flextrafik. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs Movias mobilitetsplan her.