Presse og nyheder

Ny delstrategi fokuserer på attraktiv velfærdsservice

04. maj 2016
Movia vil arbejde for at tydeliggøre den kollektive trafik som en væsentlig del af den kernevelfærden