Presse og nyheder

Movia uddeler 2,9 mio. kr. til bedre busdrift i Ballerup, Helsingør, Solrød og Sorø

29. marts 2017
PRESSE: I 2016 etablerede Movia en anlægspulje til medfinansiering af projekter, der understøtter og forbedrer busdriften og det samlede busnetværk på Sjælland og øerne....

Fremtidens bustransport består af moderne busbaner med kort rejsetid og høj komfort

21. september 2016
PRESSE: Movia og Aalborg Kommune går sammen for at vise, hvordan man kan effektivisere og fremtidssikre den kollektive bustransport. BRT – eller Bus Rapid Transit – hedde...

Ny håndbog definerer BRT

20. september 2016
MOVIA NYT: 1. juni 2016 blev håndbogen ”Kollektiv bustrafik og BRT” udgivet af vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje. I håndbogen er der et helt kapitel dedikeret til...

Bedre fremkommelighed giver tilfredse passagerer og bedre økonomi

11. august 2016
MOVIA NYT: Tiltag, der styrker bussers fremkommelighed, betyder, at passagerer kommer hurtigere fra A til B. Bedre fremkommelighed gør derfor busserne mere attraktive i p...

Movias bus- og banedrift er blevet bedre til at køre til tiden

23. juni 2016
Movia arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre passagerernes oplevelse på deres rejser med bussen. De mange tiltag har resulteret i en højere pålidelighed i Movias s...

5A går i turkis

29. oktober 2015
Movia i øjeblikket tester det udvendige design til fremtidens højklassede busser

5A skal køre til Herlev

02. september 2015