Høj kundetilfredshed i Flextrafik

17-12-2019
 

Kunderne, der benytter Movias fem flextrafik-ordninger, er generelt godt tilfredse med deres kørselsordninger. 84 pct. af brugerne er enten tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er en fremgang på to procentpoint i forhold til sidste år. Det viser den årlige kundeundersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har foretaget for Movia.

 
 

Kunderne er godt tilfredse med servicen i Movias Flextrafik, hvor brugernes tilfredshed på tværs af de fem ordninger er øget med to procentpoint i 2019 i forhold til året før. Det fremgår af den årlige kundeundersøgelse som Megafon har foretaget for Movia i oktober i år.
 

Undersøgelsen viser, at Movia fastholder den høje kundetilfredshed fra året før. 84 pct. af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse.
 

Der er fremgang inden for alle kategorier, især er tilfredsheden steget inden for flexhandicap og flexrute, hvor der er en fremgang på 6 og 9 procentpoint.
 

Tilfredsheden er også i år høj i forhold til "kørsel til tiden" og "tryg og sikker rejse". Derudover oplever kunderne generelt, at de får en god service i forhold til, om bilerne er rene og om chaufførerne er imødekommende, kører forsvarligt og hjælper dem ind og ud af bilerne. Det er alle vigtige parametre for kundernes overordnede tilfredshed. F.eks. er 92 pct. er meget enig eller delvis enig i, at chaufføren kørte forsvarligt. Mens 91 pct. er meget enig eller delvis enig i, at chaufføren fremtrådte velsoigneret og imødekommende.
 

"Kundernes tilfredshed er afgørende for Movia, og vi glæder os over, at vi i årets kundetilfredshedsmåling fastholder den høje kundetilfredshed," siger Movias flextrafikchef Jens Peter Langberg.
 

I 2019 er kundernes kendskab til digital selvbetjening via internettet eller via app steget fra 70 pct. til 79 pct. i flexhandicap og fra 70 pct. til 84 pct i flextur. Kendskabet påvirker andelen af ture, der bestilles online positivt. I oktober var andelen af ture bestilt online knap 50 pct. mod 38 pct. i 2018 og 20 pct. for flexhandicap mod 15 pct. året før. Ved bestilling online af flextur ydes en rabat på 10 pct.
 

Den årlige kundetilfredshedsanalyse er foretaget af Megafon i oktober 2019, hvor omkring 900 brugere har deltaget.

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.