Priserne i offentlig transport reguleres pr. 19. januar 2020

08-10-2019
 

Den årlige regulering af priserne i den offentlige transport finder sted 19. januar 2020, hvor priserne til bus, tog og metro på Sjælland stiger med 1,6 pct. i gennemsnit. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der fastsætter, hvor meget priserne i kollektiv transport i gennemsnit må stige.

 
 

DSB, Metroselskabet og Movia - samlet i Din Offentlige Transport (DOT) - justerer hvert år priserne til kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, så trafikselskabernes indtægter følger den almindelige prisudvikling.
 

19. januar 2020 stiger priserne i gennemsnit med 1,6 pct.
 

"Vi regulerer priserne efter principperne i Takst Sjælland, så vi holder fast i en logisk sammenhæng mellem priserne på rejsekort, pendlerkort og enkeltbilletten. En del kunder vil få uændrede priser, mens andre kunder vil få stigninger, som er højere end 1,6 pct.," siger formand for DOTs bestyrelse, Camilla Struckmann.
 

På rejser mellem 7 og 10 zoner stiger priserne ikke. Kunderne på disse zoneafstande har de senere år oplevet prisstigninger over gennemsnittet. Det drejer sig bl.a. andet om de lange S-togsrejser såsom Køge og Hillerød til København samt rejser med regionaltog mellem Roskilde og Helsingør til København.
 

        Priserne stiger med mere end de gennemsnitlige 1,6 pct. for følgende rejser:

 • Pendlerkort til 2-6 zoner samt 11-12 zoner vil få stigninger fra 2 pct. til 3,8 pct. - svarende til 15-40 kr. pr. 30 dage.
 • Rejsekortrejser på 3-6 zoner samt 12-14 zoner vil opleve stigninger fra 2,2 pct. til 4,1 pct. - svarende til stigning på 50 ører for en 3 zoners rejse til max. 3 kr. for en lang rejse.
 • Samtidig stiger mindstebetaling for cykelmedtagning (enkeltbillet og rejsekort) fra 13 til 14 kr. Mindsteprisen har ikke været justeret siden 2014.

  Priserne ændres ikke pr. 19. januar for følgende billettyper:
 • Enkeltbilletter
 • Periodekort for blinde,
 • Institutions og skoleklassekort
 • Billetter til turister - CityPass
 • Periodekort til pensionister
   

Se oversigt over taksterne for alle billettyper pr. 19. januar 2020 på dinoffentligetransport.dk

 
Kontaktinformation

På vegne af DOT: Movia Presse & Kommunikation: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.