Enklere priser og elleve nye zoner på vej i Sydsjælland

24-11-2016
 

MOVIA NYT: Fra 15. januar 2017 slås Lolland, Falster og Møn sammen med resten af Sjælland i ét stort pendlingsområde. Taksterne i den kollektive transport harmoniseres, så priserne bliver enklere at forstå for kunderne. Samtidig indføres elleve nye zoner i Sydsjælland, som er det område, der berøres mest af reformen.

 
 

15. januar næste år træder Takst Sjælland, der er en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970erne, i kraft. Det giver enklere priser i bus, tog og metro. Reformen gennemføres af DSB, Metroselskabet og Movia og har bred politisk opbakning.


Èt stort pendlingsområde

Der er i dag fire takstsystemer på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn. De lægges nu sammen til ét samlet takstsystem med ens priser, rejseregler og billetter.


Harmoniseringen af priserne betyder, at rejsekortet altid vil være billigere end enkeltbilletten. Rejser man mere end 26 gange om måneden på samme strækning, kan det være billigere at få sig et pendlerkort.


I Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn har man i dag større zoner end på resten af Sjælland. Zonerne på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn får nu samme størrelse som på Vestsjælland, hvilket betyder at antallet af zoner stiger fra 52 til 63. Dette skal nødvendigt for, at reformen ikke bliver for dyr for kommuner og region i Sydsjælland.


Pendlere

Borgere i Sydsjælland har i dag ikke mulighed for at få et periodekort, men bruger i stedet rejsekort og får her mængderabat. Fra 15. januar får borgere i Syd som noget nyt mulighed for at købe periodekort - både på pap (købes i DOT's webshop på dinoffentligetransport.dk) og for at købe periodekort på rejsekort - kaldet rejsekort pendlerkort, der kan købes på rejsekort.dk. Samtidig med indførelse af periodekort til højfrekvente kunder fjernes mængderabatten på rejsekort.


Pensionister

Pensionister får som noget nyt mulighed for at købe et pensionistkort - som det kendes fra hovedstadsområdet og i Vestsjælland. Pensionister har hidtil i stedet benyttet rejsekort og fået 50 pct. i rabat. Den rabat bortfalder.


Pensionister kan i stedet købe pensionistkort - både på pap og på rejsekort - med stor fast rabat: Et pensionistkort kan købes til tre zoner eller til alle zonerne i Sydsjælland dvs. zonerne 201-299.


For et tre zoners pensionistkort er rabatten 73 pct. i forhold til et ordinært tre zoners pendlerkort til voksne: Prisen er henholdsvis 140 kr. for en måned for et tre zoners pensionistkort og 525 kr. pr. måned for et ordinært tre zoners pendlerkort til voksne. Pensionistkort kan kun købes med tre måneders gyldighed.


Pensionistkort på rejsekort kan bestilles hos DOT kundecenter på tlf.: 70 15 70 00. Movia arbejder pt. for at etablere betjent salg af pensionistkort på pap inden 15. januar 2017 i to eksisterende salgssteder i Sydsjælland, der i dag udelukkende hjælper kunder med at få eller optanke rejsekort.


Læs mere om de nye takster her

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.