Tag cyklen med bussen og Lollandsbanen i Guldborgsund og Lolland for 0 kr.

13-07-2020
 

Flere kan med fordel bruge kollektiv transport. Og for mange bliver muligheden større, hvis de kan kombinere bus- og lokaltogsturen med cyklen. Et forsøg med fri cykelmedtagning i Lolland og Guldborgsund kommuner skal derfor få borgerne til at lade bilen stå noget oftere og hoppe på bus og tog i stedet. Forsøget finansieres af Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland Kommune.

 
 

Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner vil gøre det lettere for borgerne at tage cyklen med i den kollektive transport. Derfor kan man fra 15. juli tage cyklen med i busser og lokaltog i de to kommuner for 0 kr.  


Formålet med at tilbyde kunderne, at de kan tage deres cykel med i busser og lokaltog uden betaling, er at få flere til at benytte busserne og Lollandsbanen. Ambitionen er også at tiltrække nye kunder, der i dag har lang gåafstand til bussen eller lokaltoget, som kan tage cyklen hen til stoppestedet eller stationen og bruge den både før og efter turen med den kollektive transport. Her vil det at kunne tage cyklen med uden betaling være et ekstra incitament til at cykle til og fra bus og tog og i højere grad benytte den kollektive transport.   


Initiativet matcher Lolland Kommunes udbygning af cykelruter, som nu kan styrke den kollektive trafik. 


"Vores kommune har et tætmasket cykelstinet til vore jernbanestationer i Maribo, Nakskov og Rødbyhavn. Femern a/s udbygger med yderligere cykelrutenet i Rødbyhavn. Vi er startet udbygning af lade-stationer på vore stier, så el-cykler kan serviceres. Strategien er at flytte kunder til kollektiv transport fra flere segmenter", siger Gert Mortensen, formand for Teknisk Udvalg i Lolland Kommune.


Guldborgsund Kommune ser også frem til endnu et skridt i retning af flere grønne løsninger. 


"Vi fjerner udgiften med billetkøb til cykler, du tager bare frit cyklen med, når du kører med bus eller lokaltog. Nogle vil også have glæde af at benytte bussen om morgenen og tage cyklen hjem om eftermiddagen, så er dagens motion pludselig en del af den daglige transport", udtaler Peter Bring Larsen, formand for Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg.


Forsøget er en del af Region Sjællands initiativ "Fremtidens Kollektive Trafik". Her undersøger regionen om en koordineret indsats på tværs af økonomi og kommunegrænser flytter flere borgere over i den kollektive transport og om det øger tilfredsheden med mobiliteten i den kollektive transport.


"Skal Region Sjælland også i fremtiden være en regionen med høj mobilitet og sammenhængskraft, skal vi have flere passagerer i det kollektive transportsystem. Vi skal gøre det nemt og attraktivt for vores borgere og pendlere at tilvælge bus og tog fremfor f.eks. den private bil. I Region Sjælland arbejder vi målrettet på at styrke fremtidens kollektive trafik. Her er det afgørende, at vi får afprøvet fleksible løsninger - som f.eks. fri cykelmedtag - for at se, om det giver flere passagerer og højere mobilitet", siger Peter Jacobsen, formand for Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling.
 

I Movia ser man frem til finde ud af, hvordan borgerne i området og turisterne tager imod lokalt fri cykelmedtagning.


"At kunderne nu kan tage cyklen med for 0 kr. i de to kommuner vil forhåbentlig give flere lyst til at lade bilen stå lidt oftere og hoppe på bussen og Lollandsbanen i stedet. Vi ved, at mange kunder faktisk nyder, at de kan overlade ansvaret for kørslen til en professionel chauffør. Og så er det jo også bedre for miljøet og sundere end at sidde bag rattet i bilen. Så vi håber, at vi også vil se nye kunder undervejs i forsøget", siger Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia.


Udover at tiltrække nye lokale kunder er det også ambitionen, at det skal være et attraktivt tilbud til turisterne, som får endnu bedre mulighed for at komme rundt til de mange udflugtsmål i Guldborgsund og Lolland kommune.


Der indføres en begrænsning i lokaltog på hverdage mellem kl. 6.30 til kl. 8.00, hvor man ikke må have cykel med. Det skyldes alene, at morgenafgangen fra Nakskov Station er meget benyttet af primært områdets unge, som er på vej til uddannelse. Så her prioriteres det at have plads til kunderne frem for cykler. 


Forsøget evalueres løbende. Evalueringen omfatter både hvor tilfredse kunderne er med den frie cykelmedtagning, og hvordan det fungerer for kunderne at kombinere cyklen med bus og tog. 
 

 

Fakta

  • Forsøget med at tilbyde fri cykelmedtagning løber i to år fra 15. juli 2020
  • Der er ingen udgifter for Lolland og Gulborgsund Kommuner eller Region Sjælland ved forsøget. Men de to kommuner og regionen vil gå glip af cykelbilletindtægter. Movia forventer, at det drejer sig om ca. 120.000 kr. i hele forsøgsperioden.  
  • Forsøget evalueres efter to år med en opfølgning af, hvor tilfredse kunderne er med den frie cykelmedtagning, og med at kombinere cyklen med bus og tog. Evalueringen gennemføres af Movia sammen med de to kommuner og Region Sjælland. 
  • I busserne er pladsen ikke ubegrænset. Men der er plads til enten to cykler, barnevogne eller kørestole i bussen. Chaufføren afgør, om der er plads til at tage cyklen med - helt ligesom han eller hun også skal vurdere, om der er plads til barnevognen.
 
Kontaktinformation

Lolland Kommune, trafikplanlægger Anette Carlsson, tlf. 54 67 64 37

Guldborgsund Kommune, kommunikationskonsulent Stine Melissa Jensen, tlf. 25 18 04 90

Region Sjællands pressevagt, tlf. 57 87 50 52

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.