Mere miljøvenlige busser på vej til Helsingør

27-02-2015
 

Partikel- og NOx-udledningen fra de nye busser, som sættes i drift til december i år, er cirka 80-90 procent mindre i forhold til de nuværende busser

 
 

Passagererne i Helsingørs busser kan se frem til helt nye og væsentligt mere miljøvenlige busser. Det sker, når Movias nye kontrakt for busserne træder i kraft til december i år. I alt 13 busser skiftes ud til gavn for de godt 2,1 mio. passagerer om året, som bruger dem - og for Helsingoranerne i øvrigt.


Movia arbejder for at sikre grøn, kollektiv transport. Derfor stilles der skarpe krav til blandt andet udledning af CO2, partikler og NOx i de mange udbud af busdriften, som Movia løbende gennemfører.


I udbuddet om Helsingørs buslinjer er miljøkravene til busserne skærpet. Resultatet er, at partikel- og NOx-udledningen fra de nye busser, som sættes i drift til december i år, er cirka 80-90 procent mindre i forhold til de nuværende busser, ligesom der også vil være en væsentlig mindre CO2- udledning.


"Det er meget positivt, at Movia kan være med til gøre luften i Helsingør renere. Og vi kan se, at de operatører, som har budt på kørslen, også har høje ambitioner på miljøområdet", siger Søren Englund, markedscenterchef i Movia.


Movia har ambitiøse miljømål og ser løbende på, hvordan bustrafikken kan blive grønnere. I samarbejde med operatører, busproducenter og energileverandører på markedet gennemfører Movia løbende forsøg på miljøområdet, som skal bringe den kollektive transport tættere på den nyeste teknologi og de mest miljøeffektive drivmidler.


Kontrakten blev vundet af Fjordbus.


Fakta

Buslinjerne 340, 345, 347, 801A, 802, 803 og 90N har tilsammen 2,1 mio. passagerer og kører 42.000 køreplantimer om året.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.