Flextur i Rejseplanen tiltaler en ung målgruppe

16-10-2018
 

Siden 1. marts 2018 har flextur i Rejseplanen kørt som forsøg i Kalundborg og Roskilde Kommuner. Erfaringerne fra forsøget viser, at de 20-29-årige er blandt dem som bruger ordningen mest.

 
 

Som et forsøg har man siden 1. marts kunne bestille en flextur gennem rejseplanen i Kalundborg og Roskilde Kommuner, hvis bus og tog ikke dækker hele rejsen. Ordningen er for alle, og betales med betalingskort, når turen bestilles. Som noget nyt koster flextur 24 kr. uafhængigt af rejsens længde. På sigt er det tanken, at ordningen skal gælde i alle kommuner på Sjælland, der tilbyder flextur.


Erfaringerne fra forsøget viser, at flextur i rejseplanen er populær blandt de unge. Gennem den almindelige flextur ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-29-årige er en af de aldersgrupper, som står for de fleste ture i flextur i Rejseplanen.


"Det er vigtigt at kunne komme frit omkring overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker til sommerhuset eller rækker hele vejen til gården. Rejseplanen er en af danskernes foretrukne apps, og er som digital tjeneste i høj grad en del af de unges hverdag. Derfor er vi også glade for, at de unge har taget så godt imod flextur i Rejseplanen" siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann


Fra 1. marts til og med september 2018 blev der bestilt 128 ture med flextur i Rejseplanen i Roskilde og Kalundborg Kommuner. Det svarer til ni ture i gennemsnit pr. måned pr. kommune.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og Presse, tlf. 3613 2010

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.