Ny delstrategi fokuserer på attraktiv velfærdsservice

04-05-2016
 

Movia vil arbejde for at tydeliggøre den kollektive trafik som en væsentlig del af den kernevelfærden

 
 

Kommunerne og regionerne på Sjælland bruger hvert år knap 3 mia. kroner på effektiv og sammenhængende kollektiv trafik i bus, lokalbaner og flextrafik. Det gør kollektiv trafik til en væsentlig del af den kernevelfærd, som kommunerne og regionerne på Sjælland stiller til rådighed for borgerne.


Movia skal sikre den maksimale samfundsmæssige værdi af de mange milliarder kr. og har derfor opdateret forretningsplanen med en ekstra delstrategi, "Attraktiv velfærdsservice". Det sker for at sætte fokus på, at Movia gennem rådgivning og udvikling skal bidrage til at gøre det tydeligt, hvilken rolle den kollektive transport spiller som en del af den samlede borgerrettede service fra kommunerne og regionerne, og dermed understøtte kommunernes og regionernes rolle som serviceleverandør. Movia ønsker i et tættere samarbejde med kommunerne og regionerne at stille sin viden til rådighed og bidrage til kommunernes og regionernes kommunikation om kollektiv transport.


Forretningsplan 2014-2017
Movia skal kunne levere mere efterspurgte, driftseffektive og miljørigtige trafikløsninger og produkter til kommuner og regioner for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Derfor fokuserer den aktuelle forretningsplan på øget kundetilfredshed, større mobilitet og fremkommelighed, grønnere kollektiv trafik, styrket Flextrafik og et velfungerende marked. Samtidig skal Movia fastholde og tiltrække de nødvendige kompetencer for at kunne yde relevant, velfunderet og fremsynet rådgivning. Dertil kommer den føromtalte nye delstrategi.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.