Ombudsmanden vil ikke rejse kritik af Movia - afviser klage fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

11-03-2019
 

Folketingets Ombudsmand har sat punktum i sagen mellem Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og Movia. I sin afgørelse vurderer ombudsmanden, at der ikke er grundlag for at rejse kritik af Movia og afviser derfor den klage, som Dansk Palæstinensisk Venskabsforening havde indgivet over trafikselskabet.

 
 

Ombudsmanden har ikke grundlag for at kritisere Movia for, at trafikselskabet i april 2015 besluttede at nedtage en busreklame, som Dansk Palæstinensisk Venskabsforening (DPV) stod bag. Det viser en afgørelse, som Folketingets Ombudsmand netop har afsagt.
 

Ombudsmanden hæfter sig blandt andet ved, at Movia ved beslutningen om at fjerne busreklamen henviste til ikke at diskriminere på grund af nationalitet eller religion. Movia lagde desuden vægt på andre hensyn, herunder ikke at blive opfattet som afsender af politiske budskaber, som kunne virke stødende. Sammenholdt med hensynet til, at Movia fremstår neutral og upolitisk for at sikre borgernes tillid. Efter en samlet vurdering har ombudsmanden ikke fundet grundlag for at kritisere Movias beslutning og har derfor afsluttet sagen.
 

Påstanden fra DPV var blandt andet, at det var en ulovlig beslutning og i strid med ytringsfriheden, da Movia i april 2015 besluttede at nedtage en reklame på Movias busser, der rettede sig mod produkter fra israelske bosættelser.
 

Movia er tilfreds med, at ombudsmanden har sat punktum i sagen.
 

"Det er snart fire år siden, at Movia besluttede at tage reklamen ned. Vi er tilfredse med, at ombudsmanden ikke udtaler kritik af Movia i sagen, der ligger langt fra det, som optager os mest, nemlig god kollektiv transport", siger Movias kommunikationsdirektør Camilla Struckmann.

 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.