Movias kommentar til møde med Gribskov, Helsingør og Halsnæs Kommuner om Takst Sjælland

10-08-2016
 

Movias bestyrelsesformand mødtes i dag 10. august med borgmestrene fra Helsingør, Gribskov og Halsnæs Kommuner for at drøfte, hvordan den kommende reform af priserne i den kollektive transport - Takst Sjælland 16 - påvirker de nordsjællandske kommuner.

 
 

Bestyrelsesformand Thomas Gyldal Petersen siger i en kommentar til mødet:


"Vi har haft et godt møde. Bestyrelsen kan godt forstå bekymringerne fra pendlerne. Derfor er jeg også glad for muligheden for at forklare reformen nærmere.


Pendlere fra Nordsjælland kommer fremover til at betale samme pris som andre pendlere for rejser af tilsvarende længde.


Rejsende fra Nordsjælland har i mange år haft en fordel af det såkaldte alle-zoners-princip, der betyder, at man maksimalt betaler for ni zoner i hovedstadsområdet, uanset hvor mange zoner man rejser igennem. Den fordel kan vi ikke opretholde, når Sjælland bliver ét stort pendlingsområde," siger Movias bestyrelsesformand.


Han lægger vægt på, at 96 pct. af alle rejser enten vil få lavere priser eller prisstigninger på højst fem pct. De nordsjællandske kommuner hører til de sidste fire pct., der vil opleve prisstigninger på over fem pct.


Takst Sjælland er en af de største reformer af kollektiv transport siden 70'erne, hvor man samler fire takstområder til ét stort pendlingsområde. Thomas Gyldal Petersen henviser til, at der har været stor efterspørgsel efter logiske og gennemskuelige priser i kollektiv transport, og at reformen har bred politisk opbakning.


Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017 og gennemføres i tæt samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.