Movia fører kontrol med løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken med bistand fra 3F

24-09-2021
 

Af Movias flextrafikchef Jens Peter Langberg og forhandlingssekretær i 3F Transport Jørn Hedengran


Movia nedsatte i 2017 et kontrolpanel med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, herunder 3F, der yder bistand i forhold til at kontrollere ordnede løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken. Det er afgørende for Movia, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn og arbejdsvilkår, som mobilitetsselskabet selv efterlever. Derfor er kontrolpanelets arbejde meget værdifuldt for Movia.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

I en artikel i fagbladet Chaufførens oktober nummer tegnes et kritisk billede af Movia som en virksomhed, der ikke tager ansvar for løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i flextrafik.


Arbejdet i kontrolpanelet er at kontrollere stikprøver af ansatte chaufførers løn- og arbejdsvilkår. Her er der ikke plads til slinger i valsen, og er tingene ikke i orden, bliver der stillet krav med det samme om at rette op. Det har blandt andet ført til, at der er operatører, hvis kontrakter er blevet opsagt af Movia. Det er indlysende, at ikke alt er rosenrødt i branchen, men arbejdet i kontrolpanelet gør, at der bliver taget hånd om at sikre ordnede forhold for de ansatte i de virksomheder, som Movia har flextrafik-kontrakter med.


Der er fortsat plads til forbedring. Hvor kontrollen sidste år - for andet år i træk - viste en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer, har stikprøver i sommeren 2021 desværre vist et ikke tilfredsstillende niveau. Movia følger skarpt op på, at der omgående rettes op på forholdene, ellers kan man ikke køre flextrafik for selskabet. Movia tager ansvar for løn- og arbejdsvilkår og accepterer ikke brodne kar. Derfor sætter vi pris på det tætte samarbejde i kontrolpanelet

 
 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.