Kirsten Jensen bliver ny formand for bestyrelsen i Movia

22-03-2018
 

Efter godt 4 år som formand for Movias bestyrelse, overdrager Thomas Gyldal Petersen posten til sin borgmesterkollega Kirsten Jensen.

 
 

Borgmester i Hillerød for anden gang og journalist er blot noget af det, der kendetegner Movias kommende 57 årige formand.


Det tidligere mangeårige medlem af Europa-Parlamentet og formand for Forbrugerrådet skal fra april i år være ny formand for Movias bestyrelse. Formandsskiftet er aftalt og gennemføres formelt på et ordinært bestyrelsesmøde i Movia i begyndelsen af april.


"Jeg glæder mig meget til at påtage mig opgaven som formand for Movia og ser frem til et godt samarbejde med bestyrelsen. Kommunerne og regionerne har et stort ansvar for at sikre, at man kan bo, arbejde og tage en uddannelse i hele den store Sjællandske geografi. Og at vi i fællesskab mindsker vores klimaaftryk. Det kræver god, miljørigtig mobilitet - både der, hvor mange hver dag pendler og arbejder, og der, hvor der er længere mellem husene", siger Kirsten Jensen, og fortsætter:
 

"Thomas Gyldal Petersen har sammen med bestyrelsens næstformand Per Hovmand været et stærkt formandskab for Movia, og Movia har løftet tunge opgaver som blandt andet takstreformen sidste år. Det bliver vores opgave i bestyrelsen at sikre, at Movia fortsætter på den gode kurs, som allerede er lagt".


Thomas Gyldal Petersen træder ud af Movias bestyrelse, men fortsætter som medlem af Movias repræsentantskab. Formandsskiftet kommer efter, at Thomas Gyldal Petersen 8. marts i år blev valgt ind i KLs bestyrelse og også blev valgt til formand for KLs børne- og undervisningsudvalg.


"Det er da lidt vemodigt at forlade formandsposten i Movia, men jeg er meget tryg ved, at det er netop Kirsten Jensen, jeg overlader stafetten til"; siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:


"Kollektiv transport er en væsentlig del af kernevelfærden i vores samfund. Det bærer jeg med ind i mit politiske arbejde i KL. For eksempel er der særligt på Sjælland mange unge, der har en besværet gang i uddannelsessystemet. Her spiller kollektiv transport en central rolle, fordi mobilitet er med til at sikre, at de unge får en lettere adgang til en ungdomsuddannelse".


 

Fakta

 • Kirsten Jensen (f. 11. marts 1961 i Esbønderup)
 • Uddannet journalist
 • Borgmester i Hillerød Kommune fra 15. november 2007 - 21. december 2013, og igen fra 21. november 2017.
 • Tidligere medlem af blandt andet Europa-Parlamentet 1989 - 1999 og formand for Forbrugerrådet 2002 - 2006.
 • Medlem af Socialdemokratiet siden hun var 18 år.

Movias bestyrelse består herudover af:

 • Per Hovmand, næstformand og byrådsmedlem i Sorø Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland (C)
 • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune (C)
 • Christoffer Buster Reinhardt, Region Hovedstaden (C)
 • Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V)
 • John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune (V)
 • Mikael Smed, Vordingborg, borgmester i Vordingborg Kommune (A)
 • Niels E. Bjerrum, borgerrepræsentant i Københavns Kommune (A)
 • Peter Jacobsen, Region Sjælland (O)
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.