Chaufførers førstehjælpskompetencer redder liv

02-03-2017
 

MOVIA NYT: Krav til uddannelse og fokus på kundeservice sikrer høj kundetilfredshed og redder liv i flextrafikken

 
 

Sidst i januar i år standser en Flextrafik-chauffør på Amagermotorvejen. Med sig i bilen har han en patient, som er sunket livløs sammen på bagsædet på vej mod Hvidovre Dialyse. Chaufføren handler omgående, alarmerer politiet og starter på at give passageren hjertemassage. Hjertemassagen overtages senere af politiet, mens der ventes på ambulancen.


For patienten blev chaufførens resolutte indsats altafgørende - hans hjerte begyndte at slå igen. Chaufføren indkasserede også en velfortjent ros fra politiet for sin indsats, som formentlig har reddet patientens liv.


Historien viser chaufførerne, som vi kender dem bedst - årvågne og opsatte på at give passagererne i flextrafikken en god og rettidig service. Den viser også, at det er med god grund, at der i chaufføruddannelsen til både Flextrafik og busser stilles krav om, at chaufførerne kan førstehjælp. Førstehjælpskompetencerne indgår i øvrigt i den lovpligtige efteruddannelse hvert 5 år. Det er heldigvis sjældent, at chaufførerne får brug for at yde førstehjælp. Movia har kendskab til to til tre situationer om året, hvor chaufførerne må træde til og yde førstehjælp. Typisk i forbindelse med hjertestop eller faldulykker.


Derfor er det også ærgerligt, når man i dele af den regionale presse over jul og nytår har kunne læse kritik af chaufførernes indsats i flextrafikken for både at være for trætte og uden blik for kundeservice. Det er ikke et billede Movia kan genkende. Det fremgår heller ikke af de årlige kundetilfredshedsundersøgelser, som Megafon udarbejder for Movia. Her er tilfredsheden med chaufførerne tværtimod høj. 78 pct. af kunderne i flextrafikken var således i seneste kundetilfredsundersøgelse fra slutningen af 2016 tilfredse/meget tilfredse med chaufførernes evne til at yde en god service, som tilgodeser kundernes individuelle behov. For at fastholde den høje kundetilfredshed har Movia fortsat stort fokus på, at det er veluddannede chauffører, som kører i flextrafikken.


 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.