Movia giver meget gerne kommentarer til Takst Sjælland

31-10-2016
 

PRESSE: Ritzaus tophistorietjeneste videreformidler i dag en artikel fra Metroxpress om takstændringer, hvoraf det fremgår, at Movia ikke har nogen kommentar. Det er ikke korrekt. Movia udtaler sig meget gerne om de takstændringer, der følger af Takst Sjælland

 
 

Metroxpress har også modtaget nedenstående citat fra Movias centerchef Eskil Thuesen. Citatet er endvidere sendt til Ritzau, der også er meget velkommen til at videreformidle kommentaren. Eskil Thuesen stiller også gerne op til yderligere interview om Takst Sjælland.


Eskil Thuesen, centerchef hos Movia: "DSB, Metroselskabet og Movia ændrer 15. januar taksterne, så der bliver enklere og ensartede priser på hele Sjælland. Når taksterne skal være de samme på tværs af Sjælland, er det ikke muligt at opretholde særordninger som alle zoners-princippet. For det ville betyde, at man kunne rejse de 28 zoner fra Helsingør til Nakskov for 9 zoners pris. Et alle zoners-kort, der dækker hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn, ville derfor blive for dyrt.


Det er rigtigt, at ophævelsen af alle zoners-princippet vil gøre det dyrere at rejse fra eksempelvis Helsingør og Stevns til København. Til gengæld får andre pendlere det billigere. Eksempelvis falder prisen på et månedskort fra Holbæk til København fra 2010 til 1600 kr. og fra Næstved til København fra 2220 til 1800 kr."


Og så en faktuel ændring, som skyldes, at vi ikke har fået opdateret DOTs hjemmeside: Som det fremgår af vedhæftede, er det tidligere på måneden besluttet at sænke prisen for pendlerne på den sydlige del af Stevns. Dermed er prisstigningen reduceret fra med godt en tredjedel fra 665 kr om måneden til 415 kr. om måneden."


Se også pressemeddelelse udsendt 11. oktober om prisændringer på Stevns her

 
Kontaktinformation
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.