Renere udstødning fra hovedstadens busser

18-09-2015
 

Movia indfriede et væsentligt miljømål, da der i eftermiddag monteredes nye rensesystemer på knapt 300 busser i hovedstaden. Initiativet vil fjerne 95 procent af forureningen fra busserne

 
 

Inden marts 2016 skal de af Movias busser, som kører på de mest forurenede vejstrækninger i hovedstaden, udstyres med nye rensesystemer, der fjerner sundhedsskadelige stoffer fra luften. Det vil betyde en 95 procents reduktion af forureningen fra busserne. Dermed indfris et væsentligt miljømål for Movia.
 

Movia arbejder målrettet med at skabe en grønnere kollektiv trafik. Frem mod 2020 skal Movia reducere CO2-udledningen med 29 pct. og udledningen af NOx og partikler med 75 pct. Allerede i 2014 var udledningen af partikler reduceret med 78 pct, mens reduktionen af CO2 var 27 pct. og NOx 62 pct.
 

Installationen af rensesystemer er resultatet af en politisk bevilling på hele 84 mio. kr, fordelt med 74 mio. kroner fra Miljø- og Fødevareministeriet, 9 mio. kroner fra Københavns Kommune og 1 mio. kroner fra Frederiksberg Kommune.


Det er kun lykkedes via et godt samarbejde mellem den danske green tech virksomhed Amminex, busoperatørerne Arriva Danmark A/S, Anchersen Rute A/S og Nobina Danmark A/S, Miljøstyrelsen og Trafik- og Bygningsstyrelsen, Københavns og Frederiksberg kommuner og Movia.
 

"Movia arbejder målrettet for at sikre en grønnere kollektiv trafik. Med dette initiativ får vi opfyldt et væsentligt miljømål, og får samtidig igangsat et effektive samarbejde om bæredygtige løsninger mellem offentlige og private aktører", siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.
 

FAKTA
I alt 288 busser får monteret rensefilter. Det drejer sig om følgende linjer: 6A, 350S, 81N, 1A, 150S, 95N, 26, 173E 40, 350S, 2A, 66, 40, 10, 132, 133, 68, 22, 18 (8A), 30, 31, 32, 33, 36, 300S, 330E, 92N, 142, 176.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.