Movia lukker midlertidigt for det betjente salg i busserne

18-03-2020
 

Vi skal passe godt på hinanden. Det gælder både kunder og chauffører. Chaufførerne yder i øjeblikket en formidabel indsats for at holde den kollektive transport kørende i en meget vanskelig situation. Busserne er en del af den nationale kritiske infrastruktur, så borgere, der f.eks. arbejder på sygehuse eller i andre vigtige funktioner, som supermarkeder, kan komme på arbejde. 

 
 

Derfor har Movia på linje med detailhandlen besluttet at iværksætte en række yderligere tiltag, som skal minimere risikoen for, at chauffører i busserne bliver smittet med COVID-19/Coronavirus. 


Tiltagene indebærer, at det betjente salg i busserne lukkes midlertidigt, og at der indføres en hygiejnelinje - markeret med sort tape i gulvet - bag første sæderække, som kunderne bedes respektere. 


Begge tiltag træder i kraft fra torsdag 19. marts 2020. Kunderne vil derfor fra denne dato desværre ikke kunne betale med kontanter i busserne.  Vi henviser til rejsekort, DOTs app eller sms-billet via sms 1415. 


Vi beklager meget de gener, som de nye midlertidige tiltag måtte medføre for vores kunder. 


Kunderne vil blive informeret ved opslag i og på busserne samt spots på sociale medier. Vi gør samtidig opmærksom på, at det fortsat er kundens ansvar at have gyldig rejsehjemmel.


Movia opfordrer fortsat passagerne til at sprede sig i bussen - samt holde afstand til chaufføren. Der vil blive lagt skilte på de forreste sæder ved chaufføren, hvor det fremgår, at kunderne bedes benytte andre siddepladser


Vi takker på forhånd for forståelsen.
 

Kunder, der har spørgsmål til dette, henvises til DOTs kundecenter på 7015 7000

 
Kontaktinformation

Movia Presse & Kommunikation, tlf. 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.