Færre røverier og overfald mod buschauffører

26-04-2016
 

Antallet af røveriske overfald på buschauffører faldt i 2015 til ét enkelt overfald i Movias område mod fem året før. Samtidig blev antallet af fysiske overfald uden røveriske hensigter sidste år mere end halveret til 13 fysiske chaufføroverfald mod 33 året før.

 
 

Det viser den årlige opgørelse af røverier og overfald på buschauffører fra Trafikselskabet Movia.


Til gengæld er antallet af psykiske overfald på chauffører - som for eksempel grov verbal overfusning - steget til 27 episoder i 2015 mod 23 året før.


"Movia har stort fokus på, at såvel passagerer som chauffører og kontrollører kan føle sig trygge under busrejsen. Vi er derfor tilfredse med det lave antal fyske overfald på chauffører i 2015," siger centerchef i Movia, Søren Englund.


Den årlige opgørelse af overfald omfatter også Movias billetkontrollører.


Movia iværksatte i januar 2015 forsøg med obligatorisk brug af bodycams. Formålet var at skabe bedre arbejdsmiljø for kontrollørerne og for at vurdere, om kamera med lydoptagelse har en præventiv effekt.


En intern spørgeskemaundersøgelse har tidligere vist, at 90 pct. af billetkontrollørerne oplever en større tryghed i hverdagen, efter det er blevet fast del af uniformen at bære et kamera, der kan aktiveres, hvis det bliver nødvendigt.


Det forbedrede arbejdsmiljø kan dog ikke direkte aflæses som et fald i antallet af overfald på billetkontrollører. Den årlige opgørelse viser, at der sidste år var sammenlagt 83 fysiske og psykiske overfald på kontrollører - blot to færre end året før.


"Der har været en vis indkøringsperiode med bodycams, og vi kan se et fald i antallet af episoder i de sidste fire måneder af 2015. Men der skal en længere driftsperiode til, før vi har et tilstrækkeligt validt datagrundlag til at drage en konklusion. Men vi er godt tilfredse med, at vi har styrket arbejdsmiljøet og oplevelsen af trygheden i hverdagen for vores billetkontrollører," siger Søren Englund.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.