Ny køreplan på linje 65E giver passagervækst på 40 pct.

27-06-2018
 

Passagervækst på 40 pct. Det er resultatet af den nye køreplan for linje 65E, som trådte i kraft sidste år. Afgange på faste minuttal hver time og betjening af Frederikssund St. er primær årsag til væksten

 
 

I august 2017 fik linje 65E ny køreplan. Det betød, at passagererne på linjen nu kunne bruge linjen på et fast minuttal en gang i timen alle hverdage fra klokken 6.00 - 18.00, og desuden også kunne tage 65E til og fra Frederikssund Station. Linjen kører fra Skibby bymidte over Lyngerup - Frederikssund St. - Slangerup Rutebilstation - Freerslev og ender på Hillerød st.


Og køreplanskiftet har båret frugt. Linje 65E, der er finansieret af Region Hovedstaden, har siden den nye køreplan trådte i kraft oplevet en passagertilvækst på 40 pct. i perioden september 2017 til april 2018 sammenholdt med samme periode året før. I samme periode har linjen haft 480 daglige passagerer.


En af årsagerne er, at linje 65E kører med den nye køreplan på et fast minuttal hver time. Det har gjort det nemmere for passagererne at forudsige, hvornår bussen kører, og hvornår de kan tage bussen hjem igen. Samtidig er linjen vigtig for de mange studerende, som har brug for hurtig transport til de mange uddannelsesinstitutioner i Frederikssund og Hillerød. Herudover sikrer 65E god direkte forbindelse til Nordsjællands hospital i Frederikssund, og direkte forbindelser til S-toget i Hillerød for pendlerne fra Hornsherred.


"Med den nye køreplan for linje 65E er det lykkes at levere en forbindelse, som både er mere rettidig men også gennemskuelig for passagerne. Og det kvitterer de nu for gennem den høje passagervækst på linjen" Torsten Rasmussen


"Det er glædeligt, at vi med den nye køreplan kan imødekomme rejsebehovet bedre og fortsat sikre en hurtig forbindelse til Hornsherred. De mange nye passagerer viser, hvor vigtigt det er at binde regionen sammen på tværs og ikke kun ind mod København" siger Jens Mandrup, formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden


Linje 65E blev lanceret i påsken 2016, som en helt ny forbindelse mellem Skibby via Frederikssund til Hillerød. Linjen giver studerende og pendlere en hurtig forbindelse mellem større regionale rejsemål som f.eks. campus i Frederikssund. Linje 65E indgår i det regionale net i Region Hovedstaden og er finansieret af Region Hovedstaden. Kontakt


Movia presse og kommunikation: tlf. 36 13 20 10 


Region Hovedstaden: Charlotte Jespersen, chefkonsulent, tlf. 21 31 99 37

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.