Få hjælp af Movias rejsehold til de nye takster

15-12-2016
 

MOVIA NYT: 15. januar 2017 gennemføres en af de største reformer af taksterne i kollektiv transport i de seneste fyrre år. Movias "rejsehold" lægger gerne vejen forbi din kommune for at fortælle, hvad reformen betyder for borgerne.

 
 

Når reformen Takst Sjælland træder i kraft midt i januar næste år, bliver det enklere at finde billigste billet til bus, tog og metro.


Reformen hviler på to bærende principper: borgerne kan have tillid til, at rejsekortet altid vil være billigere end enkeltbilletten - med mindre man rejser 26 gange om måneden, så kan et periodekort være billigere. Og der bliver sammenhæng mellem pris og antal zoner, man rejser. Jo længere, jo dyrere.


For 96 pct. af rejserne vil priserne blive lavere eller stige med maksimalt fem pct. For de sidste fire pct. vil priserne stige over fem pct.


God kundeinformation er afgørende
Takstreformen giver borgerne gennemskuelige priser i den kollektive transport - det har de efterspurgt i årevis. Og samfundet får med øget enkelhed og gennemsigtighed en mere velfungerende kollektiv transport. Men reformen byder også på forandringer for kunderne. Og forandringer fører til usikkerhed. De mange hundrede millioner kunder i den kollektive transport skal hjælpes så godt på vej som muligt med de nye regler og priser med klar information om, hvad reformen betyder.


Movia deltager derfor meget gerne i dialogmøder og fortæller om, hvad takstharmoniseringen betyder konkret for de berørte borgere i din kommune, svarer på spørgsmål og giver eksempler på priser før og efter takstreformen. Movia har allerede været på besøg hos en række kommuner, organisationer og foreninger for at besvare spørgsmål om reformen.


Du kan booke et møde med Movia ved at sende en mail til sekretær Bente Berg på bs@moviatrafik.dk


Hjælp til selvhjælp
Movia tilbyder også hjælp til selvhjælp, som er korte, øvelsesbaserede kurser til alle interesserede medarbejdere i kommunen, der har behov for at kunne instruere borgere i brug af digitale tjenester, som f.eks. rejsekort, rejseplanen, mobilbilletter, flextur og flex handicap, og takstharmonisering.


Der vil i første ombæring være tale om overordnet information om reformen og brug af informationssiderne på DOTs hjemmeside. Undervisning om ændringerne udvides efterhånden som flere funktioner bliver aktive og reformen idriftsættes.


Movia har allerede kontaktet 93 forskellige steder, som biblioteker, borgerservice, Ældre Sagens lokalafdelinger, datastuer og aftenskoler på Sjælland med tilbud om undervisning i selvhjælpsløsninger og takstreform-information. Og 15 steder har allerede vist positiv interesse og forventer at booke et møde i løbet af de kommende måneder.


Er du interesseret i et hjælp til selvhjælps-kursus, kan du booke et besøg af Movias undervisere hos Marie Oster Bechsgaard på trafikkurser@moviatrafik.dk. Der kan afholdes 1-2 hjælp til selvhjælps kurser om ugen.


Du er også meget velkommen til at sende denne nyhedsmail videre til relevante kolleger.


Du kan læse mere om Takst Sjælland her
Du kan se prisen på billetter og pendlerkort her

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.