Movia tilslutter sig europæiske målsætninger for grøn busdrift

09-08-2018
 

Movia har sammen med søsterorganisationer i det europæiske netværk European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) underskrevet en fælles hensigtserklæring om at støtte udviklingen af nye teknologier, som fremmer nulemission. Blandt EMTA's medlemmer tæller udover Movia organisationer som SL (Stockholms Lokaltrafik), VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg) og TfL (Transport for London).

 
 

Movia har underskrevet en hensigtserklæring om at støtte udviklingen og implementeringen af nye teknologier, som fremmer nulemission i busdriften. Hensigtserklæringen er skrevet under gennem European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), som er et netværk for organisationer, der er ansvarlige for offentlig transport i de vigtigste europæiske byer. Movia tilslutter sig dermed en stor europæiske klub af trafikselskaber, som arbejder for at fremme grøn, offentlig transport.


"Movia er sammen med kommuner og regioner i gang med en kæmpestor omstilling af bustrafikken. Vi oplever stor interesse for Movias grønne busudbud fra operatørmarkedet, og det er meget tilfredsstillende. Et vigtigt element i at kunne løfte den store opgave er også Movias samarbejde med søsterselskaber i andre europæiske storbyområder. Den fælles interesse blandt de europæiske storbyer om grøn transport og den faglige sparring på tværs af byerne er vigtig for at komme godt videre. Der har været rigtig stor international interesse om Movias første elbusudbud i Roskilde Kommune. Vi deler gerne af vores erfaringer, ligesom det er godt at have adgang til viden fra kolleger i andre lande" siger Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.


Læs hensigtserklæringen her


Ladestationer til elbusser
Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030.


Nogle kommuner og regioner ønsker ud over fossilfrihed, at der også arbejdes for nulemission i busdriften og dermed, at der stilles mere vidtgående krav til niveauet for udledning af sundhedsskadelige stoffer og støj fra deres busdrift. Movia har allerede taget de første vigtige skridt for at fremme nulemission i busdriften. I april indgik Movia en rammeaftale med Siemens, som baner vejen for større udbredelse af elbusser på hele Sjælland.  Rammeaftalen sikrer, at hvis busoperatørerne tilbyder drift med elbusser, som i løbet af dagen har behov for at blive opladt i byrummet, så sørger Movia for, at de nødvendige ladestationer etableres. Dermed sikres det, at busserne kan få tilført den mængde el, som er nødvendig for at gennemføre transportarbejdet. Movia er blandt de første i Europa til at lave en rammeaftale, som omhandler opstillingen af ladeinfrastruktur i byrummet.


Sammen med kommuner sætter Movia elbusser i drift
Som den første kommune i Danmark har Roskilde valgt at lade alle interne kommunale buslinjer betjene 100 pct. af elbusser. I Roskilde by indsætter kommunen dermed fra april 2019 i samarbejde med Movia elbusser på alle ni kommunale buslinjer, som kommunen har fuld beslutningsret over. Movia har netop gennemført et udbud for Københavns Kommune om fem nye havnebusser, som skal sejle på el fra januar 2020. Desuden gennemfører Movia i øjeblikket udbud af busdrift i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner (linje 2A og 18) og Ballerup og Egedal Kommuner (linje 147, 156 og 157) med krav om nulemissionsbusser.


Movia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020 programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el drift.


 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.