Medarbejderindsats fører Movias kundecenter til tops i Passagerpulsens test

06-09-2016
 

MOVIA NYT: Passagerpulsen har undersøgt kvaliteten af trafikselskabers kundeservicecentre. Movias DOT-kundecenter klarer sig godt og scorer rigtig højt på flere af de undersøgte forhold.

 
 

Passagerpulsen har undersøgt kvaliteten af trafikselskabers kundeservicecentre. De overordnede konklusioner fra undersøgelsen er offentliggjort i rapporten "Mystery shopping hos trafikselskaberne".


Movias DOT-kundecenter klarer sig godt og scorer rigtig højt på flere af de undersøgte forhold. Og Kundecentret får topscore, når det drejer sig om velkomst og om ikke at viderestille kunden under opkaldet. På kundecentrets evne til at afslutte sager og service og behovsafdækning får kundecentret 92 point ud af 100 mulige, og placerer sig dermed næstbedst blandt de 11 trafikselskaber, der er blevet evalueret.


Passagerpulsens undersøgelse fremhæver Movias kundecentermedarbejdere for at være "(...) proaktive og løsningsorienterede, og de tager ansvar for kundens problem med henblik på at få afsluttet sagerne. Samlet set betyder det, at kunderne får en god service, når de kontakter Movias kundecenter".


Rapporten peger også på områder, hvor der er mulighed for at forbedre den telefoniske kundeservice. Det gælder IVR slusen (det telefoniske tast-selv system) og ventetiden forbundet med opkaldet.


Men allerede til efteråret skulle den del af Movias service blive bedre, når Movias DOT-kundecenter får nyt telefonsystem


Passagerpulsens undersøgelse er gennemført ved hjælp af anonyme kundehenvendelser -såkaldte mystery shoppers. Og at kundeservice er væsentligt for kunderne understreges af konklusionerne i undersøgelsen, hvor hele 77 pct. svarer, at kundeservice har "stor" eller "meget stor" betydning for deres opfattelse af trafikselskabet.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.