Kommuner og regioner har sparet knap 100 mio. kr. om året på busdriften siden 2011

05-10-2016
 

MOVIA NYT: En Analyse udarbejdet af Movia viser, at det tilskud kommuner og regioner betaler pr. bustime i faste priser er faldet med godt 6 pct. de sidste 5 år. Det svarer til en samlet kommunal og regional besparelse på knap 100 mio. kr. om året.

 
 

Movia har udarbejdet en analyse af udviklingen af kommuner og regioners udgifter til bustrafikken fra 2011-2015. Analysen viser, at det tilskud kommuner og regioner betaler pr. bustime i faste priser er faldet med godt 6 pct. de sidste 5 år. Det svarer til en samlet kommunal og regional besparelse på knap 100 mio. kr. om året.


Besparelserne er høstet ved, at Movia i samarbejde med kommuner og regioner har fokuseret på at effektivisere busudnyttelsen i forbindelse med trafikbestilling og trafikplanlægning. Det betyder, at en bus kører 4,6 pct. flere timer i 2015 i forhold til 2011. Samtidig er operatørudgifterne pr. time faldet med 0,2 pct. Det indeks trafikselskaberne bruger til at prisregulere udbetalingerne til operatørerne med, er i samme periode steget 1,1 pct.


Movias indkøbs- og koordineringsfællesskab formår at udnytte de stordriftsfordele, der er at hente i den fælles planlægning og eksekvering af busdriften. Effektiv udnyttelse af indkøbs- og koordineringsfælleskabet er godt for den kollektive transport i en tid med stram økonomi i kommuner og regioner, så ressourcerne udnyttes bedre til at levere kernevelfærd til borgerne.

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.