Movias ungeudvalg giver forslag til nye rabatter

31-08-2021
 

Movia vil gerne give unge lettere adgang til den kollektive transport. Derfor har mobilitetsselskabet Movias ungeudvalg udformet ideer og anbefalinger til en ny ungdomsrabat. Ungeudvalget anbefaler blandt andet, at ungerabatten bør gives i de kanaler, de unge i øvrigt bruger til deres rejser, og at det nuværende faste månedskort bør suppleres med en prisloftløsning.

 
ringsted_172dpi.jpg

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen

 

Som barn rejser man til halv pris i bus, tog eller metro. Derefter byder den kollektive transport velkommen i de voksnes rækker, hvor man som 16-årig betaler voksenpris for billetten. I dag findes der flere typer af rabatordninger til unge og uddannelsessøgende, men de er udviklet for mange år siden, og er hverken fulgt med den teknologiske udvikling eller de unges rejsemønster.


Unge er en vigtig kundegruppe i den kollektive transport. Når flere rejser sammen, får vi bedre klima, bedre miljø, mindre trængsel på vejene, og den enkeltes sundhed styrkes.


Derfor har Movia nedsat et ungeudvalg, som kommer med en række anbefalinger og ideer til, hvordan rabatten til unge kan skrues sammen i fremtiden. Movias ungeudvalg er bredt sammensat af unge fra ungdomsorganisationer, repræsentanter fra uddannelsesorganisationer og medlemmer fra Movias bestyrelse.


"At få endnu flere unge med i den kollektive transport er vigtigt af mange gode grunde. Jeg er glad for, at de unge selv har hjulpet os med ideer til, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt for dem at tage bus eller tog. I Movia vil vi nu tage ungeudvalgets anbefalinger med i dialogen med de øvrige trafikvirksomheder og i en bredere dialog med uddannelsesverdenen og de relevante ministre. Det glæder jeg mig til" siger Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune (S) og formand for Movias bestyrelse


"Jeg er glad for det arbejde, som ungeudvalget har lavet, og det har været en rigtig god proces, som jeg er blevet klogere af. Det er nemt at tro, at man er ung, når man er 43 år. Men det er lang tid siden, at jeg selv gik på en ungdomsuddannelse, og derfor er jeg glad for, at vi har lavet en række forslag og ideer til nye rabatordninger sammen med dem, som rent faktisk skal bruge dem" siger Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune (V), medlem af Movias bestyrelse og formand for Ungeudvalget.


Ungeudvalgets anbefalinger og ideer

Udvalget vurderer, at den nuværende model med ungdomskort ikke er tidssvarende. Den bygger på en gammel teknologi, har en opdeling i takstområder, som er ugennemskuelige og ulogisk for brugerne, har et univers, der er adskilt fra det blå rejsekort og trafikselskabernes billetapps, som de unge bruger til deres øvrige rejser, samt en ufleksibel gyldighedsperiode.


Ungeudvalget anbefaler derfor, at ungerabatten bør gives i de kanaler, de unge bruger til deres rejser i øvrigt; rejsekort og DOTs app.


Megen undervisning foregår i dag fleksibelt, og det kan være svært at forudse, hvor tit man skal rejse til skole den kommende måned. Ungeudvalget anbefaler derfor, at der fortsat skal gives høj rabat mellem hjem og skole - men det nuværende faste månedskort bør suppleres med en prisloftløsning. Et prisloft betyder, at man som ung rejser på et almindeligt rejsekort. Hvis man i løbet af en måned rejser så meget at, et pendler/ungdomskort er det mest fordelagtige tilbud, bliver kortet automatisk til et ungdomskort for resten af måneden.


Ungeudvalget foreslår desuden, at alle unge under uddannelse får 25 pct. rabat på rejsekortet på deres fritidsrejser i hele DOTs område - og at ordningen udvides til alle unge, hvis der kan findes supplerende finansiering hertil.

 
Kontaktinformation

Movia presse og kommunikation: 3613 2010

 

Movia er Danmarks største og grønne mobilitetsselskab. Vi kører årligt med ca. 200 mio. kunder i busser, lokaltog og flextrafik. Alle med hver deres historie. Det bliver til 22.602 historier i timen. I Movia arbejder vi for, at flere skal transportere sig klimavenligt sammen. Og vi har sat klare mål for vores fælles fremtid: I 2030 er alle vores godt 1.300 busser fossilfri - mindst halvdelen kører på el. Flextrafikken køres i elbiler, og nye lokaltog er eldrevne. Movia ejes af de 45 kommuner og to regioner på Sjælland. Vi er en offentlig virksomhed reguleret af lov om trafikselskaber. Læs vores Mobilitetsplan 2020.