5A skal køre til Herlev

02-09-2015
 
 
 

Der bliver direkte busforbindelse fra Nørrebrogade og Frederikssundsvej til Herlev Hospital, når linje 5A i april 2017 opgraderes til en +Way, som er Movias nye standard for bustrafik med høj kvalitet. Det har Københavns, Herlev og Tårnby kommuner besluttet, og dermed forlænges linje 5A, så hver anden bus fra april 2017 fortsætter fra Husum Torv ad Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej til Herlev Hospital.


- Den kommende forlængelse af linje 5A vil give nye, direkte rejsemuligheder, så det bliver enklere at benytte den kollektive trafik bl.a. for de mange, der har deres gang på hospitalet i Herlev, siger Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og bestyrelsesformand for Trafikselskabet Movia.


Også i Københavns Kommune glæder man sig over, at 5A bliver forlænget.


- Forlængelsen af linje 5A styrker sammenhængen i den kollektive trafik - både på kort og på længere sigt. Med forlængelsen får mange københavnere en direkte, kollektiv forbindelse til Herlev Hospital, og på længere sigt vil forlængelsen også koble byens største buslinje direkte til den kommende letbane i Ring 3. siger overborgmester Frank Jensen.


+Way-busserne har et strømlinet design med let ud- og indstigning og god trafikinformation, der giver bedre muligheder for at holde sig opdateret om sin rejse. Også gader og stoppesteder tilpasses den særlige standard, blandt andet omlægges Frederikssundsvej for at gøre det nemt for bussen at komme igennem trafikken, og langs ruten anlægges busperroner. De vigtigste stoppesteder får digital trafikinformation, så passagererne kan se, hvordan bussen passer med øvrig kollektiv trafik som metro, S- og regionaltog.


De nye busser bliver CO2-neutrale og forurener dermed langt mindre end de nuværende busser på linje 5A. Dermed kan borgere og passagerer glæde sig over renere luft langs ruten.


Fakta om +Way på linje 5A
Linje 5A er med 20 mio. årlige passagerer en af Nordeuropas travleste buslinjer. Busserne på den nye +Way bliver 18 meter lange ledbusser og det forventes, at passagertallet vil stige med 5 pct.


+Way er Movias koncept for højklasset bustrafik og omfatter busser med høj komfort, bedre fremkommelighed i byrummet, særlige stoppesteder og digital rejseinformation. Busserne på 5A +Way bliver C02-neutrale gasbusser og bidrager dermed til Københavns Kommunes vision om at blive verdens første CO2-neutrale storby. Samtidig reducerer de nye busser udledningen af NOx og partikler med henholdsvis 72 og 33 pct. i forhold til de nuværende busser på buslinjen.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.