Ubrugte klippekort for 867.087 kr. til Børnehjælpsdagen

14-01-2016
 

Tusindvis af passagerer har valgt at donere ubrugte klippekort til bus, tog og metro i hovedstadsområdet til Børnehjælpsdagen. Derfor kunne Movias centerchef, Søren Englund, i dag overrække en check på 867.087 kr. til Børnehjælpsdagens arbejde med udsatte børn og unge.

 
 

I forbindelse med udfasningen af klippekort i hovedstaden 30. juni sidste år gav DSB, Metroselskabet og Movia passagerne valget mellem at få pengene retur for ubrugte klippekort eller frem til 15. november 2015 i stedet at donere værdien af de ubrugte klip til Børnehjælpsdagen.
 

Siden har passagererne indleveret ubrugte klippekort for i alt 867.087 kr., som går ubeskåret til den danske hjælpeorganisation.
 

"Børnehjælpsdagens arbejde gør en rigtig stor forskel for anbragte børn og unge. Vi er derfor glade for, at så mange af vores kunder har valgt at støtte op om Børnehjælpsdagens arbejde ved at donere deres klippekort. Der skal lyde en stor tak til vores kunder for deres bidrag til arbejdet med anbragte børn og unge", siger centerchef i Movia, Søren Englund, der i dag overrakte donationen til Børnehjælpsdagen på vegne af de tre trafikselskaber.
 

Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl, er begejstret for donationen, der giver ekstra penge til gavn for anbragte børn og unge i plejefamilier og på børnehjem over hele landet.
 

"Vi er rørte over den store respons fra danskerne og dybt taknemmelige for, at Movia, DSB og Metro har givet os denne donationsmulighed. De 867.087 kr. er fantastisk mange penge for Børnehjælpsdagen. Og beløbet vil dermed kunne sikre et væld af arrangementer og aktiviteter for de anbragte børn, som ofte har haft en svær opvækst. Målet med vores arbejde er at styrke de unge mennesker - gøre dem mere parate og robuste til voksenlivet. Dét tjener det enkelte barn, men også vores samfund som helhed", siger direktør i Børnehjælpsdagen Ina Thorndahl.
 

Aktuelt er der ca. 11.000 børn og unge fra 0-17 år anbragt uden for hjemmet i Danmark.
 

Klippekortet til bus, tog og metro i hovedstaden blev udfaset 30. juni 2015.

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse: Tlf.: 36 13 20 10
 

DSB Kommunikation: Tlf.: 24 68 00 00
 

Metroselskabets kommunikationsafdeling: Tlf.: 72 42 49 01
 

Børnehjælpsdagens presseafdeling: Tlf.: 35 30 93 10 og www.bhd.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.