Inspirationsmøde: Mobilitet til fods

05-12-2018
 

Gode forhold for fodgængere giver flere passagerer i den kollektive transport.
Det er en af pointerne fra lektor Helge Hillnhütter ved Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet, der fortæller om sin forskning på et inspirationsmøde, som Movia holder 18. december fra kl. 10:00 -14:30. Mødet holdes hos Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby.

 
 

For den norske lektor giver det god mening for kommunerne, også at medtænke fodgængernes forhold, når de planlægger rammer for at borgerne kan komme rundt til dét, der fylder i deres hverdagsliv - uddannelse, job, læge, indkøb og fritidsliv.
 

86 pct. af passagerne i kollektiv transport ankommer til stoppestedet til fods, 5 pct. på cykel og 9 pct. i bil. For byer er antallet af passagerer, der ankommer til fods, helt oppe på 91 pct.
 

Mobilitet til fods er også menneskelig adfærd. Og fodgængernes oplevelser på gåturen påvirker, hvor langt man accepterer at gå. Byområder med liv og gågader med butikker øger den accepterede gangafstand med 10-17 pct., mens grønne områder øger med 10 procent. Derimod forkortes de accepterede gangafstande med 8-14 pct. langs trafikerede vejstrækninger og andre strækninger, der opfattes som kedelige. Kvaliteten af de urbane omgivelser er derfor centrale for at reducere brugen af bil i byer, konkluderer forskeren.
 

På inspirationsmødet fortæller Københavns Kommune og Movia desuden om samarbejdet med at forbedre forholdene for fodgængere ved fire udvalgte metrostationer og busstoppesteder. Mens Egedal Kommune analyserer bevægelsesmønstre i Stenløse, og hvordan kommunen anvender data til at blive klogere på, hvor passagererne kommer fra.

 

Læs mere om inspirationsdagen her

 
 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.