Flerårig strategi for DOT skal sikre sammenhæng på tværs af bus, tog og metro

05-05-2017
 

PRESSE: DOT udvider samarbejdet mellem DSB, Metroselskabet og Movia med en 2020-strategi med fokus på at sikre god sammenhæng på tværs af bus, tog og metro. Det skal gøre det lettere at være passager i den kollektive transport på Sjælland.

 
 

DOT er passagerernes samlede indgang til den kollektive transport på Sjælland og Øerne. DOT styrker samarbejdet i transportsektoren, og gør det mere attraktivt for passagererne at anvende offentlig transport.


Med fem strategiske pejlemærker frem til 2020 har DOT nu lagt grundlaget for det tværgående samarbejde i transportsektoren de kommende tre år. Samarbejdet intensiveres på nogle af de områder, som har størst betydning for passagererne: færre billetter og salgskanaler, gode skiftemuligheder, effektiv trafikinformation, ens kommunikation og markedsføring og effektiv drift i DOT.


Den styrkede fælles indsats skal samtidig bringe passagerne og den samlede kollektive transport på Sjælland godt gennem de kommende år, hvor meget nyt er på vej: Signalprogram, København-Ringstedbanen, Metro Cityringen, Letbanen i Ring 3. Alle tiltag, som vil løfte kvaliteten i den kollektive transport på Sjælland betragteligt. Mens der bliver bygget og lavet om, vil der være omstillinger og forandringer for passagerne i den kollektive transport.


DOT-strategien er målrettet mod, at DSB, Metroselskabet og Movia står parat til at sikre, at de nye muligheder i den kollektive transport udnyttes til at skabe forbedringer for passagererne og en mere effektiv drift. Selskaberne har et ansvar for, at passagererne kommer godt igennem de kommende år med omfattende ændringer - både i relation til driften og i forhold til god information, samt at passagererne hurtigt tager de store forbedringer af den offentlige transport til sig, og oplever dem som en forbedring af servicen.


Strategien for DOT er et vigtigt, forpligtende skridt i samarbejdet mellem DSB, Metroselskabet og Movia til gavn for passagererne i den kollektive transport. Hver dag foretages knap 1 mio. rejser med bus, tog og metro i DOTs område. Fælles mål og retning på de områder, som betyder mest for passagererne, vil medføre et kvalitetsløft i den kollektive transport.


Yderligere oplysninger:

Movia Kommunikation & Presse: 36 13 20 10

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.