Gladsaxe Kommune styrker den kollektive transport med plustur

06-02-2020
 

Fra 3. februar bliver det lidt lettere at komme rundt med kollektiv transport i Gladsaxe Kommune. Det sker, når plustur bliver en del af mobilitetsudbuddet i kommunen via rejseplanen. Ordningen er for alle og betyder, at man kan få kollektiv transport direkte til og fra hoveddøren.

 
 

Man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bussen eller toget kører hele vejen til dørtrinnet eller på alle tider. For at styrke den kollektive transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, har Movia udviklet plustur, bliver en fast del af den samlede kollektive transportservice i Gladsaxe Kommune. Dermed bliver Gladsaxe en af de i alt 18 kommuner på Sjælland, der tilbyder plustur. Og at dømme på erfaringerne indtil nu, vil det nye tiltag falde i god jord hos borgerne i Gladsaxe.


Fra 3. februar i år vil man i Gladsaxe Kommune blive tilbudt plustur på hele eller dele af rejsen, når man søger i rejseplanen. Tilbuddet får man, hvis bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er åben for alle uafhængigt af, hvilken kommune man bor i. Plusturen skal bare både starte og slutte i en kommune med plustur.

 

Plustur henter dig ved havelågen

Plustur starter ved dørtrinnet og kører borgerne til et skiftested, f.eks. en station eller et stoppe-sted, hvor man nemt kan komme videre med bus og tog - eller omvendt. Det hele foregår via rejseplanen, som sørger for at blande plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.


Med plustur bliver man hentet af en chauffør i én af de biler, der kører for Movias flextrafik. Nogle af bilerne har et gult Movia design, mens andre kan kendes ved, at der i vinduet er et flextrafik-skilt. Plusturen har en fast pris på 21 kr. uanset, hvor langt man skal. Man skal bestille turen via en særlig hjemmeside, og man skal bestille senest to timer inden, man skal afsted. Selve turen betales med betalingskort, når man bestiller.


Med plustur i rejseplanen har alle i Gladsaxe Kommune nu fået et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen - når de skal et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrker mobiliteten.


"I Gladsaxe bakker vi op om alle initiativer, der kan gøre det nemmere at være borger og bruger af offentlig trafik som alternativ til bilen. Derfor glæder vi os til at kunne tilbyde plustur som et rigtig godt tilbud, så de borgere, som ikke har så god busdækning, har mulighed for at få dækket deres transportbehov,"  siger Ole Skrald, formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune.


"I de kommuner, der allerede har plustur, kan vi se, at borgerne er glade for servicen. Vi kan med plustur køre borgerne hen til de større skiftesteder, hvor busserne kører oftere end ved det lokale stoppested. Så det er godt nyt for borgernes mobilitet, og vi glæder os meget til at se, hvordan borgerne i Gladsaxe Kommune tager imod den nye ordning," siger Movias plandirektør Per Gellert
 
Om plustur

  • Med Gladsaxe Kommune tilbydes plustur nu i 18 kommuner på hele Sjælland. De øvrige kommuner er Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Vallensbæk, Furesø, Tårnby, Fredensborg, Køge, Egedal og Solrød.
  • Plustur blev indført som fast ordning 1. juli 2019 efter forsøg i nogle kommuner i 2018.
  • Erfaringerne med plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet, og den kommunale udgift er beskeden. Siden ordningen blev permanent 1. juli 2019, er der gennemført 1.871 plusture til samlet 300.000 kr. Det svarer i gennemsnit til ca. 20 ture og 3.600 kr. i udgift pr. kommune pr. måned.
  • Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end flextur, som har være et tilbud gennem flere år, og som mange kommuner også tilbyder. I flextur-ordningen udgør borgere i alderen 70+ 65 pct. af turene, mens de 20-39-årige er den aldersgruppe, som benytter plustur mest.
  • Andre steder i Danmark er trafikselskaberne også i gang med at indføre plustur i Rejseplanen. I Nordjylland har det været muligt at få tilbudt en plustur i alle kommuner siden januar 2018. På Fyn har plustur været tilbudt i alle kommuner undtagen Odense Kommune siden august 2018. I Sydjylland tilbydes plustur i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Vejen, Varde, Billund og Esbjerg. I Midtjylland tilbydes plustur i Lemvig og Skanderborg kommuner.

 
Læs mere om plustur på dinoffentligetransport.dk/plustur


 
Kontaktinformation

Movia kommunikation og presse: 3613 2010
Gladsaxe Kommune: Kommunikationsmedarbejder Peter Wain: 3957 5018

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.