Per Hovmand i Altinget - Udvikling er nøgleordet

04-11-2016
 

Vi skal ikke skue bagud og finde tilbage til rødderne, hverken når det gælder kollektiv transport eller taxikørsel, skriver Per Hovmand. Udfordringen er at omstille sig til fremtiden.

 
 

I denne uge har Per Hovmand, næstformand i Movia og Trafikselskaberne i Danmark, et debatindlæg i Altinget. Indlægget er bragt i forbindelse med de verserende forhandlinger om en ny taxilov og som svar på et indlæg skrevet af Dansk Taxi Råd, hvor de slår på lyd for, at " "Trafikselskaberne bør sænke paraderne" og få Flextur "tilbage til rødderne".


Til det skriver Per Hovmand, at svaret på strukturelle udfordringer ikke er at søge tilbage til rødderne, hverken for den kollektive transport eller for taxibranchen. Det er i stedet at udvikle sine produkter og tilpasse kerneydelser og services til nye vilkår.


I indlægget påpeges det, at Flextur er en rigtig god, fleksibel og miljøvenlig erstatning for dyre busser med fast køreplan i rigtig mange kommuner, hvor der ikke er passagergrundlag til at opretholde en bus. Og som led i den løbende produktudvikling og markedstilpasning, herunder af Flextur, har Movia over en længere periode arbejdet med forskellige tilpasningsmodeller for Flextur i tæt samarbejde med en lang række kommuner.


Vi skal ikke skue bagud og finde tilbage til rødderne, hverken når det gælder kollektiv transport eller taxikørsel, skriver Per Hovmand. Udfordringen er at omstille sig til fremtiden.


Læs hele debatindlægget på Altinget

 
Kontaktinformation

Movia Kommunikation og presse
Tlf: 36 13 20 10
Mail: presse@moviatrafik.dk

 

Movia er Danmarks største trafikselskab med mere end 215 mio. passagerer om året på vores knap 450 buslinjer, 9 lokalbanestrækninger og fem Flextrafik-ordninger. Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger vi kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Den kollektive transport understøtter kommunernes og regionernes visioner for vækst, bosætning, placering af arbejdspladser og mobilitet. Movia bistår kommuner og regioner med at sikre, at den kollektive transport er en attraktiv og miljøvenlig velfærdsservice for borgerne. Movia er en offentlig virksomhed og reguleres af lov om trafikselskaber.